Korte berichtjes uit de raadsvergadering van 31 oktober 2023

Voorstel voor lening en subsidie aan DIOS voor bouw sporthal

DIOS – Den Hoorn

Handbalvereniging DIOS heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een voorstel om de ballonhal, waar ze in het binnenseizoen sporten, te vervangen voor een vaste sporthal. Dat betekent betere voorzieningen voor DIOS zelf en een meer duurzame oplossing omdat de ballonhal een behoorlijke energievreter is als daar het hele winterseizoen warme lucht in moet worden geblazen. Gaandeweg werd duidelijk dat er ook een mogelijkheid is om twee sporthallen te realiseren ipv één. Omdat de Hoornbloem later zal worden gesloopt om plaats te maken voor zorgwoningen worden daar (sport)verenigingen dakloos. Met een extra hal is er ruimte om ook die verenigingen onderdak te bieden in een goede, nieuwe voorziening. Vraag aan de gemeente was dus om een lening en een subsidie te verstrekken om een dubbele sporthal te kunnen bouwen. Dat wilden wij graag steunen, maar duidelijk was ook dat de exploitatie de eerste jaren best nog spannend is.

Vanuit OGP hebben we daarom twee voorstellen gedaan om te zorgen voor een betere financiële start van dit initiatief: een extra subsidie om betere faciliteiten te maken zodat de sporthallen nog beter kunnen worden verhuurd aan andere verenigingen. Denk hierbij aan betere scheidingswanden, een betere sportvloer en verduurzaming van de verwarming in de kleedkamers. Daarnaast een extra eenmalige bijdrage om de gestegen rentekosten voor de lening voor de eerste 6 jaar te compenseren. Deze voorstellen zijn allebei door een meerderheid van de raad aangenomen en daar zijn wij, maar is vooral DIOS blij mee!

Zie ook het artikel op de WOS: WOS.nl – Gemeente steunt bouw nieuwe sporthal voor Dios

Voorstel bestemmingsplan twee woningen aan de Korte buurt 14 in Maasland

We hebben ingestemd met het bestemmingsplan dat twee nieuwe woningen aan de Korte Buurt 14 in Maasland mogelijk maakt. Dit gaat om een particulier initiatief dat past in hoe ook de rest van de bebouwing er daar uitziet. Wel hebben we aandacht gevraagd voor goede communicatie met bewoners van naastgelegen percelen. Het is nogal krap allemaal daar dus dat vraagt wat van de manier waarop gebouwd kan worden en het zoveel mogelijk voorkomen van eventuele overlast daarbij.

Aankoop gronden op bedrijvenschap Harnaschpolder

We hebben ingestemd met de aankoop van 2,5 hectare grond op het bedrijvenschap Harnaschpolder. Een groot deel hiervan (1,5-1,7 hectare) is de komende 5 jaar nodig voor de realisatie van het AZC. De kosten die daar mee samenhangen worden vanuit het COA gewoon vergoed. Het resterende deel wordt van het bedrijvenschap gekocht omdat het bedrijvenschap in 2024 wordt opgeheven. Voor dit deel zijn al mogelijke kopers in beeld. De aankoopsom is aanzienlijk (ruim 9 miljoen) maar doordat de financiering van het AZC-deel voor de komende 5 jaar is geregeld én de verwachting is dat de andere grond ook snel zal worden verkocht, neemt de gemeente een beperkt risico.

Zie ook het artikel op de WOS: WOS.nl – Midden-Delfland koopt voor ruim 9 miljoen ‘opvanglocatie’ Harnaschdreef

Onderwerpen die we de volgende keer willen bespreken in de commissievergadering

  • Aan de Woudselaan (einde richting A4) wordt weer een nieuw initiatief genomen voor het bouwen van woningen blijkt uit een brief van het college aan de gemeenteraad. Daar willen we het graag op tijd over hebben in de commissievergadering. En niet zoals de vorige keer pas als er al een heel plan ligt waarbij omwonenden niet goed zijn meegenomen. Wordt dus onderwerp van gesprek in de commissie in november.
  • We hebben de brief geagendeerd die we van het college hebben gekregen over de subsidie van kunst en cultuur. We willen namelijk dat het restbudget van 2023 wordt toegevoegd aan het budget van volgend jaar zodat er dan ruimte is voor meer initiatieven om meer verbinding te krijgen tussen inwoners van Midden-Delfland.

Gestelde vragen en antwoorden:

– Vragen gesteld over mogelijke komst van een arbeids-migrantenhotel aan de Woudseweg in Den Hoorn en het mogelijk oneigenlijk gebruiken van de bestemming “horeca”. Wat OGP betreft is huisvesting van arbeidsmigranten geen invulling van de functie van horeca maar gewoon huisvesting die niet past in de bestemming. De wethouder gaat in gesprek met de huidige eigenaar en toekomstig initiatiefnemer om dat ook meteen nu helder te maken.

Zie ook het artikel op de WOS: WOS.nl – ‘Hotel voor expats past niet in Harnaschpolder’

Mogelijke locatie arbeids-migrantenhotel aan de Woudseweg – Den Hoorn

– Vragen gesteld over een planschadeclaim die vanuit het bedrijvenschap Harnaschpolder nog loopt richting Tennet door de hoogspanningsleidingen die ze gerealiseerd hebben. Mogelijk valt de opbrengst van de claim tegen en lopen we een (extra) risico verwachte opbrengst die lager uit pakt dan gedacht. De wethouder bevestigd dat beeld maar kan zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan geen duidelijkheid geven over wat het wordt. We hopen dat het gereserveerde spaarpotje hoog genoeg is en houden het in de gaten.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.