Jeugdzorg

Citaat Volkskrant: “Ze kan er nog kwaad om worden. Ze begeleidde een tienermeisje, ze was suïcidaal. Op een dag kreeg ze te horen dat ze onmiddellijk moest stoppen met de zaak, want haar uren waren op. Ze kwamen er financieel niet uit met de hoofdaannemer. Ze ontplofte zo’n beetje. Dat kan toch niet, hoe halen ze het in hun hoofd.” Een voorbeeld van hoe het niet moet.

Sinds 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het uitgangspunt was destijds dat de zorg zo beter georganiseerd kon worden, omdat binnen de gemeenten veel meer bekend zou zijn over jongeren met wie het niet goed ging.

Die verandering vraagt veel. Het maatschappelijk team moet anders georganiseerd worden, er moet regionaal overleg gevoerd worden over de contracten met de aanbieders en de raad moet meer dan ooit goed opletten. In de afgelopen twee jaar zijn er behoorlijk wat tekorten ontstaan, omdat de uitgaven in de jeugdzorg onvoorzien groot waren.

Onze jongeren verdienen goede zorg als ze dat nodig hebben. OGP staat ook voor zorgvuldigheid in dit opzicht. Zorg moet dichtbij zijn en gericht op mensen die het echt nodig hebben. Tegelijkertijd gaan we uit van de kracht van mensen, van ouders die steeds in gesprek zijn met hun kinderen, van scholen die alert zijn als het om jongeren gaat met wie het niet goed gaat, van huisartsen die een signalerende functie kunnen hebben, zodat problemen niet uit de hand lopen.

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is een samenwerkingsverband van tien gemeenten die met elkaar zorg inkopen. Midden-Delfland maakt daar deel van uit. Binnen die samenwerking gaat het er om complexe jeugdhulp regionaal te contracteren en op zo’n manier dat de kosten beheersbaar blijven. In de commissievergadering van december heeft OGP zorgen geformuleerd over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en dat had vooral te maken met de manier waarop geëvalueerd wordt en het tijdstip waarop dat zou gebeuren. Die zorg werd door de andere partijen gedeeld. Er was dus aanleiding genoeg om een motie in te dienen om die zaken te beïnvloeden. Als het om zoveel geld gaat, is het belangrijk om steeds zorgvuldig te kijken of het goed gaat, of we tevreden zijn over de manier van werken. Alle partijen steunden de motie en de wethouder brengt die punten dus in binnen het bestuur.

Op 2 september protesteerden de jeugdzorgwerkers in Den Haag, o.a. omdat zij vinden dat de precaire zorg overgeleverd is aan willekeur. Laten we hopen dat de inzet van het maatschappelijk team en alle instanties die een preventieve taak kunnen hebben, eraan bijdragen dat die willekeur verdwijnt.

 

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.