Investeringen in onze verenigingen

Op de afgelopen commissievergadering stonden er twee investeringen in het verenigingsleven en het centrum van Schipluiden en Maasland op de agenda. Twee voorstellen die we als OGP steunen lichten we hierbij uit.

Foto: Henk Groenendaal

Tramstation Schipluiden
In Schipluiden is al jaren een historische vereniging actief. De vereniging beheert in het oude tramstation een museum. Er is een vaste tentoonstelling over de periode dat het station daadwerkelijk als station functioneerde en eentje over kasteel Keenenburg.  Er zijn ook wisselende tentoonstellingen, zoals nu over bomenverhalen uit Midden-Delfland.

De vereniging komt momenteel ruimte te kort voor alle activiteiten en het ontvangen van groepen. Oorspronkelijk zat er aan het station een houten luifel die als wachtruimte diende. Deze luifel is al gesloopt toen er alleen nog maar vervoer was van goederen en niet meer van reizigers. De vereniging wil de historische luifel graag terugplaatsen en afsluitbaar maken. Hierdoor komt er meer ruimte beschikbaar voor tentoonstellingen, lezingen,  het ontvangen van schoolklassen en nieuwe activiteiten.

Als OGP steunen we dit initiatief. We waarderen de jarenlange inzet van de vereniging en denken dat met de luifel nog meer bezoekers kennis kunnen nemen van de historie en waarde van ons gebied. Ook zijn we er positief over dat er reeds voor een deel van de investering dekking is gevonden vanuit het omgevingsfonds Midden-Delfland.

Foto: OGP

Huisvesting verenigingen in Maasland
We zetten een volgende stap in de ontwikkeling van een levendig centrum van Maasland. Door de aanstaande sloop van Zalencentrum Den Magneet dreigde een aantal verenigingen dakloos te worden. Een dorpshuisfunctie in het voormalige gemeentehuis bleek financieel niet haalbaar. Al eerder nam de raad een besluit mee te willen werken aan het huisvesten van de vereniging in Het Trefpunt en de Oude Pastorie. Inmiddels heeft Protestantse Gemeente Maasland met de verenigingen overeenstemming bereikt. Hiervoor zijn wel maatwerkinvesteringen nodig in Het Trefpunt en De Oude Pastorie. Het gaat bijvoorbeeld om het plaatsen van een lift, om geluidisolatie en opslagruimte voor de verenigingen.

OGP is tevreden dat bijna alle verenigingen onderdak gevonden hebben. Er is één vereniging die heeft gekozen voor een andere locatie in het dorp. Huisvesting van verenigingen op deze locatie in het centrum is een ontwikkeling die we altijd hebben gesteund. Daarom kan OGP ook instemmen met een financiële bijdrage in de kosten van de uitvoering ten bate van de verenigingen. Als de aanpassingen volgens planning verlopen kunnen de verenigingen aan het einde van de zomer de overstap maken en is er weer een deel van de ontwikkeling van het centrum voltooid.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.