Innoveren voor groen Midden-Delfland

Innoveren om Midden-Delfland groen te houden: er is geld beschikbaar

19 september discussieavond met Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber: Innoveren om Midden-Delfland te bewaren!

slides-a4_traject

De belangrijkste uitkomst van de brede discussieavond over de toekomst van Midden-Delfland lijkt wel een tegenstrijdigheid: om Midden-Delfland als groen gebied te bewaren, moeten we niet ‘conserveren’, maar juist doorgaan met vernieuwen, zowel bestuurlijk als op economisch terrein.

Beschermen
De bescherming van Midden-Delfland kent twee kanten. Planologische bescherming en een ‘label’ als Mooi Nederland zijn erg belangrijk. Het nieuwe beleid op het gebied van Natuur en Landschap biedt daarvoor, volgens D66 gedeputeerde Han Weber,  weer perspectieven, die Midden-Delfland zeker moet benutten. Aan de andere kant vormt de rol en betekenis die Midden-Delfland speelt in de hoofden en harten van mensen, bestuurders en burgers de enige ‘echte’ bescherming. Samen moeten we ervoor zorgen dat Midden-Delfland een plaats blijft waar rust, ruimte en een ‘slow’ leven bestaat. Dat is de beste garantie voor een groene toekomst. Die betekenis moet beleefd worden door de eigen bewoners, door de ‘gasten’ uit de omliggende steden, maar ook door de bedrijven in en rond Midden-Delfland.
Jakob Jongsma (MKB) wees erop dat ondernemers zich in de  markt moeten onderscheiden om succesvol te zijn. Midden-Delfland kan een onderdeel zijn van dat ‘bijzondere’ van de bedrijven van hier. Het is niet toevallig dat Midden-Delflandse ondernemers op dit moment meer gaan samenwerken om te kunnen inspelen op de kracht van Midden-Delfland.
Ook ‘stadsboer’ Arie van den Berg ontwikkelt nieuwe agrarisch-stedelijke bedrijfsmodellen die passen in de werkelijkheid van vandaag, waar steeds minder overheidsgeld beschikbaar is voor het beheer van Midden-Delfland.
Marja Straver werkt met de Midden-Delfland Vereniging aan nieuwe modellen om de stad-landrelatie te versterken om daarmee meer draagvlak bij stedelingen voor Midden-Delfland te scheppen. Algemeen was de gedachte dat op dit terrein nog veel is te winnen, want op den duur moet echt worden voorkomen dat grote aanslagen als de Blankenburgtunnel überhaupt worden voorgesteld.

Geld voor innovatie beschikbaar284668
Een bijzonder onderdeel van de discussie vormde de besteding van het geld dat vrijkomt door de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Er is een compensatie van 18 miljoen euro, geen gering bedrag, beschikbaar om te zorgen dat Midden-Delfland als groen landschap deze aanslag overleeft. De inzet van dit geld is op dit moment in discussie bij de gemeenteraad van Midden-Delfland. Ivan Trouwborst, OGP raadslid, vindt dat de gewenste versterking moet komen van vernieuwingsprojecten van boeren, burgers en niet-agrarische ondernemers samen Een brede inzet betekent grote betrokkenheid en het benutten van alle aanwezige krachten in ons Midden-Delfland. Veehouders spelen daarbij zeker een rol, maar niet de enige. Gedeputeerde Han Weber ondersteunde de inzet op vernieuwing als kader voor de besteding van dit geld, maar maakte duidelijk dat de gemeente Midden-Delfland echt de eerst verantwoordelijke is voor de besteding van het A4 geld. Daar gaat de provincie niet over. Een stevige uitdaging voor de gemeenteraad in samenspraak met de gebiedspartijen, want het gaat om een niet gering bedrag!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.