Hoofdlijnenakkoord 2018–2022: Duurzaam vooruit!

Download hier het volledige hoofdlijnenakkoord

Voor u ligt ons akkoord voor de periode 2018–2022: Duurzaam vooruit!
In dit document leest u wat onze visie is, wat onze ambities zijn en welke plannen wij op hoofdlijnen hebben. Wij geven vertrouwen aan het college om deze visies en ambities te vertalen naar een collegewerkprogramma met concrete plannen. Betrokkenheid vanuit de samenleving is voor ons erg belangrijk. Daarom hebben wij ook de andere politieke partijen gevraagd hoe zij over onze plannen denken. Hun opmerkingen, aanscherpingen en aanvullingen hebben wij – waar dat kon – in dit akkoord verwerkt.

Dit is Midden-Delfland
Op steenworp afstand van Den Haag en Rotterdam ligt een gemeenschap waar landschap en natuur de boventoon voeren. Waar kwaliteit van leven, rust en ruimte de norm zijn. Waar mensen elkaar kennen en helpen. Dat is Midden-Delfland.

Inwoners en ondernemers pakken er het initiatief en geven de dorpen en buurtschappen hun identiteit. Het verenigingsleven bruist met de inzet van veel vrijwilligers. Scholen bieden kinderen eigentijds onderwijs. Duurzame land- en tuinbouw en recreërende bezoekers brengen de gemeenschap economische kracht. De missie van de gemeente Midden-Delfland is om het groene landschap met de stedelijke omgeving te verbinden. En om samen met de gemeenschap aan een betere kwaliteit van leven te werken. De inzet van CDA, OGP en VVD is erop gericht om Midden-Delfland te ontwikkelen, te beschermen en door te geven aan volgende generaties.

Wat kunt u van ons verwachten?
De komende vier jaar zetten wij ons in om de goede initiatieven die er zijn te versterken en waar mogelijk te versnellen. Iedereen hoort erbij. Daarom helpen wij mensen die niet op eigen benen kunnen staan. Jongeren krijgen kansen om zich in veiligheid te ontwikkelen. We zorgen voor een aanbod van zorg dat ouderen in staat stelt om langer zelfstandig te wonen. Betrokkenheid bij onze inwoners staat centraal.

Wij stimuleren samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Agrarische bedrijven vormen ons authentieke landschap. Een landschap dat natuur, cultuur en ontspanning biedt voor de inwoners van onze gemeente en de omliggende steden.

Kwaliteitsbewustzijn staat centraal in de Cittaslow Midden-Delfland. Dit wereldwijde keurmerk wordt toegekend aan gastvrije gemeenten die een duurzame samenleving nastreven. Om het Cittaslow-gedachtegoed nog beter onder de aandacht te krijgen, zetten we extra in op die gebieden waar we de meest zichtbare resultaten kunnen verwachten. Primair richten wij ons op intensivering van de relatie tussen stad en land, duurzaamheid, gastvrijheid en het bevorderen van korte ketens (lokale en regionale verkoop van lokale producten). Zo geven we verdere invulling aan ons Bijzonder Provinciaal Landschap. Ook blijven we onze dorpen verder ontwikkelen om te zorgen dat ze vitaal zijn en blijven.

De gemeente heeft de komende jaren een flink aantal uitdagingen. De omgevingswet en de verder gaande digitalisering zijn bekende. Maar ook de transities op het gebied van duurzaamheid & energie, circulaire economie en klimaatadaptatie, hebben grote impact.

Zo gaan we dat doen
Inwoners en organisaties hielpen de gemeente om de visies Midden-Delfland 2025 en Behoud door ontwikkeling op te stellen. Deze visies bepalen de koers van de gemeente.

De identiteit van de dorpen, kwaliteit van het landschap en een goede dienstverlening aan inwoners staan hierbij centraal. Wij gaan hiermee graag verder. De thema’s die daar onderdeel van uitmaken, maken ook onderdeel uit van dit akkoord.

Wij hebben dit hoofdlijnenakkoord verder uitgewerkt aan de hand van de volgende thema’s:
1 Landschap
2 Duurzaamheid
3 Inwoners
4 Ontwikkeling
5 Dienstverlening

Per thema leest u onze visie, onze uitgangspunten en de opdracht die wij meegeven aan het college van burgemeester en wethouders.

Download hier het volledige hoofdlijnenakkoord