Herbenoeming burgemeester Rodenburg

middendelflandDe afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over de herbenoemingsprocedure van onze burgemeester. Dit proces is niet goed verlopen. De leden van de Vertrouwenscommissie hebben onvoldoende regie gevoerd en daardoor zijn fouten gemaakt. Dat heeft geleid tot beschadiging van de burgemeester. Dat had niet mogen gebeuren. OGP betreurt de gang van zaken en heeft zowel intern als extern excuus gemaakt voor het eigen aandeel hierin. Dat excuus is welgemeend.

Er is binnen de gemeenteraad voldoende draagvlak voor de herbenoeming van de burgemeester. Dat de uitslag van de stemming anders deed vermoeden, was onverwacht en onjuist. Los daarvan is er door de meerderheid van de gemeenteraad een belangrijk signaal afgegeven. Dit geeft richting voor de komende periode.

Binnen de gemeenteraad vindt reflectie plaats over ieders eigen rol en aandeel in het proces. Recent heeft Kees van der Vaart besloten af te treden als fractievoorzitter van het CDA. Hij legt ook zijn raadslidmaatschap neer. We hebben veel waardering voor Kees’ werk in de gemeenteraad en vinden het ontzettend jammer dat Kees ermee stopt. We hebben begrip en respect voor zijn beslissing. We nemen in de raad straks afscheid van een goede en fijne collega!

Ook binnen OGP is de kwestie uitvoerig besproken. Allereerst met de raadsleden, vervolgens met de hele fractie, daarna met bestuur en wethouders en uiteindelijk met onze leden tijdens een ledenvergadering. De conclusie van de gevoerde gesprekken is dat alle OGP’ers zich onverminderd willen blijven inzetten voor Midden-Delfland. Sterker, we zullen er een schepje bovenop doen. De OGP-fractie heeft de opdracht gekregen om zich actief in te zetten voor het herstellen van een gezonde samenwerkingsrelatie tussen gemeenteraad en burgemeester en tussen de raadsleden en fracties onderling. Dat vraagt iets van alle betrokkenen. Onze raadsleden willen zich hier – als gekozen volksvertegenwoordigers – hard voor maken.

Onze inzet is er steeds op gericht geweest om samen met de andere raadsfracties te komen tot een constructieve aanpak voor de toekomst. Als dat nodig is, zouden we daarvoor eventueel begeleiding van een (externe) deskundige kunnen inschakelen. Bestuurskracht wordt niet afgemeten aan het feit of je wel of niet in een lastige situatie terecht komt, maar juist aan hoe je daar vervolgens mee omgaat. De burgemeester heeft inmiddels duidelijk uitgesproken er de komende periode weer volop tegenaan te gaan. Het college, de coalitie en de fracties van CDA, Mijn Partij en OGP (samen goed voor 13 van de 17 raadszetels) hebben dezelfde intentie uitgesproken. Er is in alle geledingen dus meer dan voldoende positieve energie en consensus om op verder te bouwen. Daar gaan wij ons voor inzetten!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.