OGP Groen Doen prijs voor de Oude Veiling

In de nieuwsbrief van november van 2021 verwijst de link voor de  algemene beschouwingen per abuis naar dit bericht. Klik hier voor de algemene beschouwingen van OGP als reactie op de ontwerpbegroting van 2022-2025. Excuses voor deze slordigheid.


Namens de fractie heeft Ria dit jaar de OGP Groen Doen Prijs uitgereikt aan de  bewoners van de Oude Veiling in Den Hoorn.  Deze bewoners willen met dit initiatief het verstenen van de tuinen tegengaan en het groen een betere kans geven. Volgens bewoner Jopie Weber is het is het een heel natuurlijk proces geweest. Het is begonnen met bewoners die groene daken op hun schuurtjes aanlegden. In een later stadium is de gemeente erbij betrokken om wilde bloemen te zaaien en eventueel fruitbomen te planten. Onderling worden er ervaringen gedeeld over het stekken van planten of het aanleg van een tuin, met weinig verharding. Een groenere woonomgeving als resultaat, dat smaakt naar meer.

Voor OGP was dit het moment om aandacht te besteden aan zo’n goed initiatief. Gefeliciteerd!

Met de nieuwe OGP Groen Doen Prijs willen we waardering tonen voor groene initiatieven in de kernen van Midden-Delfland.

Uitreiking ‘Groen Doen’ – Foto: OGP

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.