Goede plannen voor ’t Kraaiennest

Kaart van het hoogheemraadschap van Delfland. Zicht op de boerderij bekend als ’t Kraeyenest.

Natuur- en recreatiegebied ’t Kraaiennest op de grens van de gemeenten Midden-Delfland en Westland. Nu wordt het gebied gebruikt voor waterberging bij hevige regenval, door water- en weidevogels en mensen die hun hond uitlaten. In de zomermaanden vinden er evenementen plaats. Voor de fietser lopen er door het gebied enkele fietspaden. Het gebied is ook nog groter dan het lijkt, zelfs even groot als de kern Schipluiden. Het gebruik van het gebied is nu helaas beperkt, terwijl ’t Kraaiennest meer potentie heeft. Dankzij de een unieke ligging aan de rand van ons gebied zijn er mogelijkheden om recreatieve functies te vergroten en het gebied aantrekkelijker te maken maken voor meer recreanten.

In het verleden zijn er verschillende pogingen gedaan om de kwaliteit en bruikbaarheid van het gebied te verbeteren. Nu is er een nieuw inrichtingsplan met een plan van aanpak hoe het nieuwe ’t Kraaiennest gerealiseerd kan worden. Op 14 mei 2019 is dit plan in de commissievergadering besproken. OGP heeft veel vertrouwen in dit plan.

De belangrijkste punten uit het plan zijn onder andere:

  • De Noordplas inrichten als recreatieplas met  een horecapaviljoen, boomgaard, waterspeelplaats, ligweide en evenemententerrein;
  • Het gehele gebied meer open te maken waardoor er meer zicht is op het water en doorzicht is op weidelandschap;
  • Optimalisering van de routes voor fietser, wandelaars en ruiters;
  • Meer natuurbeleving door inrichten van een Zuidplas voor weidevogels;
  • Meer biodiversiteit in de beplanting door de aanleg van bloemrijke graslanden, struwelen en boomgroepen.

In het plan worden drie fases onderscheiden. In de eerste fase wordt de uitvoering van de vogelplas en herplant bomenkathedraal gerealiseerd, in de daarop volgende fase vindt de realisering van het paviljoen en de bijbehorende infrastructuur plaats en in de derde en laatste fase worden de overige onderdelen gerealiseerd. Voor elke fase zal binnen bestaande subsidieprogramma’s naar financiering worden gezicht buiten de gemeente. Voor de eerste fase geldt dat de aanleg van de weidevogelplas zeker zal lukken omdat hiervoor al beschikbare middelen zijn.Er ligt een ambitieus plan met belangrijke doelen: het stimulering van biodiversiteit, het benutten van de recreatiemogelijkheden en een goed waterbeheer. Een echte poort tot Midden-Delfland, waarbij er vanaf de nieuwe uitzichtheuvel een mooi zicht is op de bomenkathedraal en het eeuwenoude landschap. Wij zijn enthousiast en met ons de rest van de Commissie. Het plan wordt in de Raadvergadering van 28 mei als hamerstuk behandeld. Daarmee gaat ’t Kraaiennest weer een mooie toekomst tegemoet.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.