Goede jeugdhulp- financieel verantwoord

CC

In december werd het duidelijk dat er enorme tekorten zijn binnen het sociaal domein met name wat betreft de jeugdzorg. Tot dan kregen we vanuit het college geen signalen dat er in onze gemeente financiële problemen met betrekking tot de jeugdzorg waren. We kenden het landelijke probleem, maar in Midden Delfland leek hat allemaal mee te vallen. Dat was dus niet zo.

In januari kwam de wethouder met een plan van aanpak om de tekorten binnen de jeugdzorg in de komende periode te vermijden. Vanaf het begin misten we een goede analyse van het probleem . In de commissievergaderingen en in de raadsvergaderingen heeft OGP dat steeds aan de orde gesteld. Ook nadat de wethouder het plan had aangepast, werd voor ogp nog niet duidelijk waar het grootste probleem zat.

OGP staat natuurlijk voor hulp aan jongeren in onze gemeente, waarin maatwerk voorop staat en zorg dichtbij is met een streven naar optimale zelfredzaamheid van jongeren. Maar als we geen heldere analyse hebben van de groei aan kosten weten we niet of we in de toekomst die hulp nog kunnen garanderen. En die toekomst is juist heel belangrijk.

Omdat CDA op zoek was naar een zo breed mogelijk gedragen voorstel is er een wijziging op het voorstel gekomen, waardoor OGP en de VVD toch konden instemmen met het plan van aanpak.
In de raad is nu besloten om eerst gelden vrij te maken voor een nadere analyse van de oorzaken, deskundigheidsbevordering van het maatschappelijk team en voor de aanpassing van de ict-systemen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.