Goed nieuws uit de polder

Twee goede berichten uit en voor de polders van Midden-Delfland.

Foto: Provincie Zuid-Holland

Start aanleg Weidevogelkerngebied

De Commandeurspolder word een ‘weidevogelkerngebied’. In dit gebied vindt nog altijd landbouw plaats, maar de weidevogels staan voorop. In het gebied komen flauwe oevers, drassige plekken, veel kruiden tussen het gras en bredere sloten. De werkzaamheden worden deze winter nog afgerond, op tijd voor het broedseizoen. De gemeente heeft 23 hectare voormalige BBL-gronden beschikbaar gesteld voor dit doel. Partijen van het Weidevogelpact nemen de uitvoering op zich. Voorzitter Dirk van den Berg van het Weidevogelpact, gedeputeerde Han Weber, wethouder Sonja Smit van Midden-Delfland en hoogheemraad Antoinette Jans van Delfland hebben  op 19 oktober gezamenlijk de eerste werkzaamheden verricht.

Investering in het Bijzonder Provinciaal Landschap
Vanuit een Europees subsidieprogramma ontvangt Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland ruim 1,4 miljoen euro voor investeringen in de biodiversiteit en de versterking van het agrarisch veenweidelandschap. Wethouder Sonja Smit is verheugd over de toewijzing van de subsidie: “Het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland is het gras tussen de steden. Het is daarmee enorm waardevol. Samen moeten we het bijzondere agrarische landschap met haar prachtige flora en fauna beschermen en koesteren én ook verder ontwikkelen. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt nog eens onderstreept met deze mooie subsidie.” Met deze bijdrage kan er worden geïnvesteerd in:
  • Herstel of behoud van historische landschapselementen als fruitbomen en solitaire bomen op agrarische erven en wilgenrijen in het agrarisch gebied;
  • Abtswoude 52 wordt met de nieuwe inrichting onder andere leefgebied voor de Argusvlinder;
  • In de polder Schieveen wordt ruim 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd;
  • Bij het vrachtwagenparkeerterrein in Schipluiden wordt de huidige beplanting omgevormd tot pluktuin met hoogstamboomgaard;
  • Er leef- en fourageergebieden ingericht voor weidevogels rondom de eendenkooi Schipluiden en in de Aalkeet-Buitenpolder, Dorppolder en Commandeurspolder.

Met de subsidie werken meerdere agrariërs, zuivelcoöperatie Delflandshof, Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, Weidevogelpact, gemeente Rotterdam, Staatsbosbeheer en gemeente Midden-Delfland samen aan projecten om het landschap van Midden-Delfland nog waardevoller en aantrekkelijker te maken. Uitvoering van de projecten loopt t/m 2021.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.