Geen draagvlak forse groei luchthaven Rotterdam The Hague Airport

RTHAEr is geen draagvlak voor forse groei van luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Na een reeks gesprekken ziet de verkenner alleen draagvlak voor het versterken van het zakelijke profiel van de luchthaven binnen de huidige vergunde milieuruimte. Goed nieuws, wat ons betreft.

Rotterdam The Hague Airport wil uitbreiden. Het vliegveld vraagt om uitbreiding van de geluidsruimte, waarmee het aantal vluchten opgevoerd kan worden. Wij vrezen echter dat uitbreiding van de luchthaven ten koste gaat van de kwaliteit van onze leefomgeving en de groene stiltegebieden in Midden-Delfland. Al in 2015 stelden wij dat wij niet willen dat er in de toekomst veel meer vliegtuigen over Midden-Delfland vliegen. Midden-Delfland was toen nog niet aangesloten op de bestuurlijke regiegroep die zou adviseren bij de verlenging van de huidige exploitatievergunning. Wij riepen het college op zich in deze gesprekken te mengen. Het college gaf gehoor aan deze oproep, zodat ook Midden-Delfland vertegenwoordigd was in de verkennende gesprekken die sindsdien hebben plaatsgevonden.

Het draagvlak voor groei van de luchthaven ontbreekt. De luchthaven zou zich moeten richten op ontwikkeling van het gewenste zakelijke profiel binnen de huidige vergunde geluidsruimte. Het uitplaatsen van het maatschappelijke helikopterverkeer (o.a. traumaheli’s) naar een andere locatie zou soelaas kunnen bieden. Het nieuwe luchthavenbesluit voor RTHA zou daarom gekoppeld moeten worden aan een regionaal besluit over een nieuwe helikopterhaven.

Wij zijn blij met het advies van de verkenner. Wij onderschrijven het belang van hoogwaardige luchtverbindingen naar belangrijke, zakelijke bestemmingen voor de economische ontwikkeling van onze Metropoolregio. Tegelijkertijd blijft het juist voor het economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio ontzettend belangrijk “het Central Parc” van de Metropool te beschermen. Het rapport biedt mogelijkheden voor behartiging van beide belangen.

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen!

Download het volledige rapport hier.

 

 

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.