Fractie OGP stemt in met onderzoek naar opvanglocatie voor vluchtelingen in Midden-Delfland

De fractie van OGP heeft tijdens een extra raadsvergadering afgelopen maandag 14 november ingestemd met een onderzoek naar mogelijkheden om circa 225 vluchtelingen voor de duur van 5 jaar onderdak te bieden in onze gemeente. Hiervoor wordt in overleg met het COA de komende drie maanden onderzocht welke locatie in Midden-Delfland daar geschikt voor kan zijn. Voor OGP staat de menselijkheid voorop. Het gaat hier om mensen die, net als wij, door willen met hun leven. Na alles wat ze meegemaakt hebben graag een nieuwe start willen maken maar dat nu niet kunnen omdat de doorstroom vanuit Ter Apel vast is gelopen.

Tegelijk hebben wij oog voor wat dit betekent voor de inwoners in Midden-Delfland. We zijn blij dat er volledige openheid wordt gegeven in alle informatie die er nu al is en dat ook de verslagen van de eerdere besloten vergaderingen nu gewoon transparant voor iedereen op de website van de gemeente beschikbaar zijn. De randvoorwaarden die vanuit OGP zijn meegegeven vragen ook aandacht voor de positie van jongeren in onze gemeente die ook graag gebruik willen maken van flexwoningen. Plus een goede betrokkenheid van onze inwoners en (welzijns)organisaties de komende maanden om tot een afgewogen keuze te kunnen komen. Uiteraard vinden we ook het niet bouwen in ons open en groene buitengebied belangrijk. Dat mede omdat het goed kunnen integreren van de op te vangen mensen ook vraagt dat voorzieningen dichtbij zijn.

Tijdens onze algemene ledenvergadering op 30 november gaan we natuurlijk graag in gesprek met onze leden over wat er de komende maanden staat te gebeuren in het onderzoek waar de gemeenteraad nu toestemming voor heeft gegeven.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.