Fractie OGP Midden-Delfland kiest voor opvang van vluchtelingen

De locatie aan de Harnaschpolder in Den Hoorn

“OGP kiest voor eigen regie”

Wij denken dat dit de beste keus is voor gemeente Midden-Delfland, de vluchtelingen én de inwoners.

Want: het is niet de vraag of Midden-Delfland vluchtelingen moet opvangen, maar wanneer! Nu hebben we nog zeggenschap in welke mate en met welke afspraken. Een nieuw kabinet of de komst van een spreidingswet straks laat deze mensen niet verdwijnen. Deze mensen zijn al in Nederland en hoe dan ook moeten we helpen (en dat willen we ook).

Als OGP zien we de vluchtelingen die we gaan opvangen in Midden-Delfland als mensen. Mensen die op een goede manier geholpen moeten worden in afwachting van hun procedure. Met oog voor waar ze vandaan komen en wat ze hebben meegemaakt.

Beelden die rondgaan over overlast en onveiligheid lijken te gaan over alle vluchtelingen. Dit klopt niet. In feite gaat dit vooral over een bepaalde groep vluchtelingen (zgn. veilig-landers). Deze zullen niet in onze gemeente worden opgevangen.

Zoals wij het zien zijn er twee keuzes:

  1. Opnieuw beginnen, terwijl we nu al weten dat we drie kleine locaties niet goed ondersteund krijgen vanuit het COA. We hebben als gemeente niet zelf het geld, de menskracht en de mogelijkheden om dat wel te geregeld te krijgen. Zonder ‘eigen regie’ of met de komst van de spreidingswet kan dit het beeld worden: vluchtelingen die zonder goede begeleiding op kleinere locaties in containerwoningen geplaatst worden. Die gemiddeld tussen de tussen de 6 en 15 maanden verblijven en waarvan wij niet weten hoe de samenstelling van de groep zal zijn na vertrek.

Of

  1. Huidige voorstel met weliswaar één (grotere) locatie maar goede begeleiding, huisartsenzorg op de locatie, faciliteiten om mensen aan dagbesteding te helpen. Vluchtelingenwerk is beschikbaar en begeleiding van vrijwilligers door professionals. Bovendien met betere huisvesting (flexwoningen) , goed toezicht én regie op wat we de komende 5 jaar voor samenstelling van de groep mensen kunnen verwachten. Met daarnaast 30 beschikbare flexwoningen voor eigen inwoners voor nu, maar ook ná die 5 jaar.

Als OGP kiezen wij voor het laatste: één locatie met goede voorzieningen. Met het vertrouwen dat we samen kunnen komen tot een goede verdere uitwerking de komende tijd. Wij hebben gezien dat het COA daar dé professional in is die dit dagelijks doet. Onze keuze is ook gevormd door gesprekken die wij zelf hebben gevoerd met de bestuurders van andere gemeenten. Bestuurders die – ook bij eerst lastige locaties en situaties – gewoon positief zijn over de samenwerking met het COA.

Voor een uitgebreide toelichting kunt u hier onder klikken op de link:

Nog geen reacties.

Reageer