Een oplossing voor kruispunt Kerkweg/Oude Veiling?

Vraag in Maasland naar knelpunt in het verkeer, grote kans dat het kruispunt bij de Oude Veiling vaak naar voren komt. Zowel omdat deze lastig is over te steken met de fiets, als de de lange wachttijd vanaf de Kerkweg. Niet voor niets heeft OGP in het verkiezingsprogramma aangeven te werken aan een oplossing voor dit punt:

Een verkeersoplossing voor kruising Kerkweg/Oude Veiling: weer veilig en vlug voor Maaslandse weggebruikers.

Dit kruispunt is al onderwerp geweest van de vele onderzoeken. Recent nummer zoveel, alhoewel wel wat breder van opzet. In dit onderzoek dat in opdracht van de gemeente Midden-Delfland,  Maassluis en Westland is uitgevoerd, is gekeken naar de afwikkeling van verkeer naar/van afriten bij Maasland en Maasdijk.

Als we inzoomen op het kruispunt bij de Oude Veiling: momenteel maken er per werkdag zo’n 10.000 motorvoertuigen gebruik van dit kruispunt. Met daarnaast nog vele fietsers, waaronder veel scholieren. In het dagelijks beeld resulterend in een heel druk kruispunt. Met name in de ochtendspits is het voor verkeer vanaf de Kerkweg lastig het kruispunt over te steken, met veel wachttijd. Fietsers zoeken naar kleine gaatjes om over te kunnen steken, wat het er niet overzichtelijker op maakt. Gelukkig wordt hier meestal goed op geanticipeerd, waardoor in combinatie met de lage snelheid de ongelukken van beperkte aard blijven, … vooralsnog.

Door verschillende ontwikkelingen wordt het kruispunt echter alleen maar drukker. Denk aan de bouw van de wijk Wilgenrijk in Maassluis en het invoeren van een 30km zone in het centrum van Maassluis, naast de autonome groei van het verkeer. De verwachting is dan ook dat over een aantal jaren niet iedere dag 10.000 voertuigen over het kruispunt willen, maar 15.000 voertuigen. Terwijl we nu al vinden dat dit kruispunt te druk en daardoor te onoverzichtelijk is. Het is dus duidelijk dat er wat moet gaan gebeuren. Momenteel is er geen enkel zicht op een meer structurele oplossing om op korte termijn verlichting te brengen op dit punt, zoals een extra afrit Wilgenrijk op de Rijksweg of een verlengde Rozenlaan naar de Laan 1940-1945. Hier willen en kunnen we niet op wachten.

Volgens het laatste onderzoek is het invoeren van eenrichtingsverkeer op een deel van de Maassluiseweg een manier om de belasting van de kruising te verminderen. Als de afsluiting vanuit Maassluis richting Maasland is, wordt het kruispunt met name rustiger in de ochtendspits en veiliger voor fietsers. Dit is een oplossing die relatief snel is in te voeren, tegen beperkte kosten. OGP is tevreden dat we op korte termijn een proef gaan doen met eenrichtingsverkeer. Eindelijk een eerste stap richting een oplossing voor dit overbelaste kruispunt.

Natuurlijk doen we dit in goed overleg met de gemeente Maassluis, hulpdiensten, aanwonenden en ondernemers aan de Maassluiseweg. En, wat OGP betreft is het als met een proefabonnement op de krant, als het bevalt dan blijf je lid na de proefperiode.

Eindelijk een eerste stap richting een oplossing voor dit overbelaste kruispunt.

Het is ook duidelijk dat eenrichtingsverkeer enkel wat verlichting geeft. Het blijft een druk kruispunt. We vinden het daarom belangrijk om samen met Maassluis te blijven optrekken voor een meer structurele oplossing. Waarbij OGP geen voorstander is van oplossingen die verkeer aantrekken (capaciteit vergroten) naar het kruispunt Oude Veiling, zoals een grote dubbele rotonde bij de ingang van het dorp.

Verkeer op de Oude Veiling – Foto: Google Streetview

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.