Dorps bouwen is samen zelf bouwen

Vorige week organiseerde Open-Groen-Progressief Midden-Delfland een avond over de bouwlocatie die beschikbaar komt als straks het gemeentehuis verdwijnt. Het was een avond met leuke, jonge architecten die voor een prijsvraag van Haaglanden hadden nagedacht over de vraag wat ‘dorps bouwen’ was. De kantine van de ijsclub was lekker vol en de winnende architecten kwamen met originele – meer en minder realistische – suggesties. Algemene conclusie: ‘dorps’ bouwen is echt iets anders dan ‘stads’ bouwen. Dat is goed nieuws voor een Cittaslow ‘kwaliteits’-gemeente!

Wat maakt het verschil bij het bouwen in een dorp? De roep om te bouwen ‘voor de eigen behoefte’ en ‘in kleine porties per jaar’ ligt voor de hand en wordt ook vast wel door andere partijen gedeeld. Net zoals natuurlijk alle partijen willen dat de bus door de Dorpsstraat blijft rijden. Maar de echte vraag bij mooie doelen is, ‘hoe doe je dat dan’? Los je die vraag niet op, dan blijft het bij mooi praten en stel je burgers teleur. De belangrijkste boodschap uit de avond was voor mij, dat we daar niet zomaar een ontwikkelaar moeten laten bouwen en dan maar zien wie er in die huizen komen wonen. Echt dorps bouwen is niet bouwen vóór mensen, maar door en samen mét mensen. Voor dure percelen vonden we dat al normaal – zo ongeveer is de naastgelegen Wilgenlaan gebouwd. Wij willen dat ‘samen zelf bouwen’ ook gaan toepassen op meer betaalbare huur- en koopwoningen.

In vaktermen heet zo’n aanpak ‘collectief opdrachtgeverschap’. Een groep woningzoekenden ontwerpt al dan niet met hulp van een ontwikkelaar/aannemer een bouwplan en voert het samen uit. De gemeente stelt de randvoorwaarden op en bewaakt de algehele (beeld)kwaliteit. In omliggende gemeenten blijkt er al behoorlijk veel ervaring mee te zijn. Voordelen van deze aanpak zijn er te over: je bouwt voor mensen die bij de locatie en elkaar passen, geen uniforme rijtjes huizen meer (zo zijn de Dorpsstraat en de Keenenburgweg ook niet gebouwd), tevreden bewoners omdat hun nieuwe huis maatwerk is en per saldo lagere kosten.

Juist als er nog weinig bouwruimte over is, moet de gemeente heel zorgvuldig worden met de verdeling van de mogelijkheden. OGP kiest bij komende bouwlocaties voor echt dorps bouwen. In nauwe samenwerking met bewoners en onze actieve woningcorporatie. Dat verandert de zaak!

Pia van Oord
Raadslid Open-Groen-Progressief Midden-Delfland

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.