Zeven punten voor een Groen Midden-Delfland

De zeven Open, Groene en Progressieve actiepunten voor een ‘werkend Groen Midden-Delfland’.

1. Een solide planologische bescherming van groen.

rondje Maasland 016Midden-Delfland als (inter)nationaal voorbeeld voor een duurzaam ‘slow’ landschap. Landelijk wordt weer een nieuw beleid gemaakt voor natuur en landschap. Plannen voor ‘Mooi Nederland’ sluiten aan bij een uniek landschap als Midden-Delfland. Daar zetten we samen op in. Dan kan Midden-Delfland optimaal profiteren van de nieuwe bescherming en van de komende investeringen.  Met het Landschapsontwikkelingsperspectief  – een prima beleidsdocument met daarin alle gebiedskwaliteiten en de wensen voor de toekomst op een rij- maken we een droom voor 2025 waar. Dat laten we de wereld al zien tijdens de Cittaslow conferentie 2014.

2. Publieke steun aan actief vergroenende ondernemers,

Duurzaamheid is een centraal begrip in het bedrijfsleven geworden. Zéker in Midden-Delfland waar duurzaamheid ook een gebiedskwaliteit is.
Door een koppeling te leggen tussen bedrijven in Midden-Delfland die vergroenen en de kwaliteit van Midden-Delfland  slaan we twee vliegen in één klap: sterkere bedrijven  en een duurzaam gebied .Veehouders spelen hierbij een grote rol, velen werken reeds aan een kringloopbenadering of werken helemaal biologisch. Ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme werken natuurlijk mee aan gebiedskwaliteit.  Uitdagend is dat andere ondernemers  – bouwbedrijven, ITers , dienstverleners – nu ook nadenken hoe hun bedrijf door verduurzaming mee kan werken aan de kwaliteit van Midden-Delfland. Cittaslow moet daarvoor het ‘merk’ worden.
Om in deze verduurzaming  te investeren en te laten investeren stelt de gemeente Midden-Delfland met hulp van het compensatiegeld voor de A4 een fonds in  voor ondernemers uit Midden-Delfland. Samen met Groen Goud en private financiers stimuleert de gemeente hiermee duurzame bedrijfsinitiatieven (in de aanloopfase).

3. Ruim baan voor genieten, fietsen en wandelen

tuin en kade 045Voor het recreatieg gebruik komt een speciaal plan om meer nieuwe ontsluitings­mogelijkheden,  extra verbindingen, ‘rondjes’, kleinschalige wandelpaden en picknickplaatsen aan te kunnen leggen. Midden-Delfland wordt ‘vriendelijker’ en attractiever voor kinderen.

4. Werken aan cultuurhistorisch herstel en ontwikkeling

In samenwerking met eigenaren en organisaties als Midden-Delfland is Mensenwerk gaat de gemeente Midden-Delfland pro-actief werken aan het versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. De gemeente stelt met hulp van particulieren een investeringfonds van (rond) 1 miljoen euro in, waaruit eigenaren tegen lage rente geld gedurende een aantal jaren kunnen lenen om het nodige herstelwerk aan gemeentelijke en rijksmonumenten, plus andere gezichtsbepalende en/of landschappelijke elementen te kunnen financieren.

5. Een planmatig groenbeleid voor leefbare kernen

Door het ontbreken van een onderhoudsplan voor groen in de kernen van Midden-Delfland klagen veel burgers over een onsamenhangend groenbeleid.  Op sommige plekken groeit teveel en op andere plaatsen wordt rigoureus gesnoeid en gekapt.  Met een degelijk onderbouwd onderhoudsplan voor groen, gericht op kwaliteit van de leefomgeving, met passende financiering  en goed gecommuniceerd aan de inwoners, wordt dat anders. Waar mogelijk wordt met omwonenden samengewerkt.

6. Het ontwikkelen van nieuwe stad-landrelaties voor Midden-Delfland

aug 2010 013Midden-Delfland is als groen gebied nauw verbonden met de omliggende steden en het Westland. De toegankelijkheid van Midden-Delfland voor bezoekers is cruciaal. Omgekeerd moeten producten en diensten uit Midden-Delfland de stedeling kunnen bereiken. Daarom willen we meer investeren in effectieve stad-land relaties. Die helpen Midden-Delfland verder te ontwikkelen en te beschermen tegen ‘ongewenste intimiteiten’ vanuit de steden

7. Een actief grondbeleid, behoud van agrarische grond in Midden-Delfland

De hoge grondprijzen vormen een  potentiele bedreiging  voor het voortbestaan van de veehouderij in Midden-Delfland. Een grondinstrument gekoppeld aan een strakke bescherming van de agrarische bestemming moet op korte termijn actief worden. Zo houdt Midden-Delfland ook op lange termijn de ‘koe in de wei’.

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.