De grutto is weer in Midden-Delfland!

gruttoDe grutto is weer in Midden-Delfland! Dankzij de hoge temperaturen hebben de grutto’s er vanuit Zuid Frankrijk flink de vaart in gezet en vandaag (10 maart) waren ze weer luid en duidelijk te horen in Midden-Delfland. Dat is steeds meer een wonder, dat ook best in de krant zou mogen. Maar… die staan in deze periode te vol met verkiezingsstukken. Daarom zetten wij het nu maar op onze website en op Facebook, want voor het OGP-programma is de grutto een icoon!

Boeren, Vockestaert, Weidevogelwacht en Natuurmonumenten doen er alles aan om hier beter broedresultaat te bereiken. Midden-Delfland is van grote waarde voor het behoud van grutto, kievit en tureluur. Wij ondersteunen het Weidevogelpact en alle organisaties en ondernemingen die actief meewerken aan het weidevogelbeheer in ons mooie buitengebied!

De routes van grutto’s, zoals de gezenderde Amalia kun je volgen via volg.keningfanegreide.nl (foto: Tiny van der Meer)

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.