Cultuur in Midden-Delfland

Een mens verzet geen bergen bij mooi weer
breekt ijzer niet met handen bij genot
van kaviaar en trekt geen wereld vlot
wanneer het hem ontbreekt aan enig zeer.
(Ilja Leonard Pfeijffer)

Door de bezuinigingen, die in onze gemeente hard nodig zijn, krijgen kunst en cultuur in onze dorpen minder mogelijkheden. OGP is ervan overtuigd dat juist in deze coronatijd, maar ook in een tijd, waarin onze economie te lijden heeft, cultuur een belangrijke verbindende functie heeft. Zo’n twee maanden geleden stuurden veel mensen elkaar appjes en filmpjes met muziek of kleine balletvoorstellingen om de moed erin te houden. Een mooier voorbeeld van de steunende verbindende functie van kunst is er niet. We moesten de moed er in houden en dat deden we o.a. zo.

In onze dorpen kennen we een lange traditie van voorstellingen: kleine huiskameractiviteiten, grote opera’s, een dijkfestival , Live in Maasland, kortom er was en is van alles te beleven. En dat moet ook in vitale dorpen. Kunst brengt ons identiteit, zorgt voor het erfgoed van de dorpen, voor communicatie tussen de bewoners en biedt ons speelsheid en verbeeldingskracht.

Veel geïnspireerde vrijwilligers zijn bezig om de lange traditie die we in de gemeente Midden-Delfland, kennen te behoeden en te bewaren. Daar zijn we uiterst dankbaar voor. Om de beperkte middelen goed in te zetten, hebben we in de laatste raadsvergadering in een motie  gevraagd om een visie op cultuur van het college. Alle partijen steunden de motie, dus dat betekent dat we in het najaar zo’n visie kunnen verwachten. Er komt niet meer geld beschikbaar, maar het zorgt er wel voor dat we met elkaar kunnen nadenken over een goede besteding van het geld, dat er wel is.

Betoog van Ria Heutink in de raadsvergadering van 7 juli 2020 voor de motie “Cultuurbeleid’.

Afbeelding: Gemeente Midden-Delfland

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.