Collegewerkprogramma “Op volle kracht vooruit!”

Na de verkiezingen hebben we met CDA en VVD een nieuw hoofdlijnenakkoord gesloten voor de komende vier jaar. Dankzij een mooie OGP-portefeuille van onze wethouder Sonja Smit kunnen we ook de komende vier jaar weer zichtbaar (be)sturen op wat wij als OGP zo belangrijk vinden. Een open en groen Midden Delfland waar het goed wonen en recreëren is en waar op een vernieuwende en transparante wijze met inwoners en betrokkenen wordt gewerkt aan het verder versterken van ons mooie gebied.

De afgelopen maanden heeft het nieuwe college het coalitieakkoord verwerkt in een nieuw college-werkprogramma met de titel “Duurzaam vooruit!“. In november zal de begroting die dit zal moeten bekostigen in de gemeenteraad worden besproken. Kortom: een mooi moment ook voor ons als fractie om goed te kijken of alles nu haalbaar en betaalbaar in de startblokken staat.

Hieronder een greep uit de acties, zoals vermeld in het persbericht van de gemeente:

1. Landschap: we koesteren en ontwikkelen ons waardevolle landschap. Met trots laten we iedereen ons Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland beleven.
– We helpen onze ondernemers met de verkoop van streekproducten in de nabije steden.
– We zetten Midden-Delfland nog beter op de kaart. Samen met ondernemers, boeren, natuurorganisaties en kunst- en cultuurpartners realiseren we een recreatieplatform dat de hele branche vertegenwoordigt. Dit platform draagt bij aan promotie en voorlichting.

2. Duurzaamheid: we ondersteunen de opwekking van schone energie en dringen onze energiebehoefte terug.
– We vergroenen onze dorpscentra en investeren in bomen, struiken, gras en halfverharding. We houden rekening met klimaatverandering. We verminderen verstening en zorgen voor wateropvang onder bestrating en via wadi’s.
– In 2022 weten alle inwoners hoe ze met hun woning van het aardgas af kunnen.

3. Inwoners: iedereen doet mee. Werk helpt daarbij. We bieden op de persoon afgestemde zorg
voor een veilig, gezond en waardig leven.
– We helpen nog meer mensen aan werk. Is werken niet mogelijk, dan zetten we ons in voor een andere manier van maatschappelijke participatie.
– We spelen in op de toenemende zorgvraag en willen wachtlijsten voorkomen. Lukt dat niet, dan helpen we de tussenperiode te overbruggen. We trekken hiervoor extra geld uit.
– We blijven extra investeren in het lokale onderwijs om de leerkrachten te ontlasten.
– We werken met een gebiedsregisseur om problematiek in straten of wijken te voorkomen. Hij is aanspreekpunt voor bewoners en neemt wonen, zorg en financiën mee in zijn integrale aanpak.

4. Ontwikkeling: we investeren in woningen en ondersteunen duurzame innovatie van ondernemingen.
– We bouwen 700 woningen voor verschillende doelgroepen, waaronder starters.
– Verkeerstoename door de A20 en de verbrede A4 leiden we in goede banen. We ontzien de dorpen.
– De N468 wordt een lokale ontsluitingsweg voor wagens tot 40 ton.
– Ons landschap benutten we optimaal voor agrarisch gebruik. Duurzaam en met een zo hoog mogelijk rendement. We gaan door met het innovatieprogramma MiddeninDelfland (MIND) en het project Duurzaam Boer Blijven met aandacht voor jonge boeren, waterkwaliteit, weidevogelbeheer en bodemdaling.

5. Dienstverlening: de gemeente heeft een open organisatie, is gastvrij en flexibel. Digitalisering geeft ons de mogelijkheid snel en op maat te reageren.
– Het bestuur is dichtbij en aanspreekbaar. De dorpswethouder blijft en we organiseren wijkbezoeken.
– Nog dit jaar starten we met het thuisbezorgen van reisdocumenten

Het volledige collegewerkprogramma ‘Duurzaam vooruit!’

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.