OGP & CDA: ‘De Gemeente Dichtbij’

Samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen OGP en CDA voor de collegeperiode 2014-2018

Download het hele document hier:
Download het document als PDF.

De coalitiepartijen zetten met hun thema De Gemeente Dichtbij de zoektocht naar het ‘nieuwe besturen’ hoog op de agenda van het te vormen college. De samenleving verandert. De verhouding tussen inwoner en de gemeente verandert ook. Het digitale kanaal wordt uiteraard belangrijker. De burger ervaart het gezag van de gemeente niet meer als vanzelfsprekend. Ontwikkeling van “Zorgen voor” wordt meer en meer ingewisseld voor “zorgen dat”. Meer eigen verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid, beroep op naasten in plaats van op de overheid.

Dit speelt ook binnen de gemeente Midden-Delfland. Tien jaar geleden kozen de bewoners van Maasland, Den Hoorn en Schipluiden voor de kleine schaal, met de hoop en verwachting dat deze gemeente dicht bij de burgers kan staan. De fusie brengt echter toch ‘afstand’ met zich mee en we merken dat het contact tussen gemeentebestuur en de ‘dorpsbewoners’ minder vanzelfsprekend en formeler is. De snelle veranderingen in de cultuur, meer mondige burgers, de economische crisis en de vele nieuwe gemeentelijk (zorg-)taken vragen om meer samenwerking en om een grotere flexibiliteit van iedereen, de gemeente voorop. Wij zien dat als een vanzelfsprekendheid voor een relatief kleine gemeente, die de duurzame beginselen van Cittaslow uitdraagt.

Om deze veranderingen aan te kunnen, geven we meer ruimte voor co-creatie en deelname van inwoners, organisaties en ondernemingen. Daarvoor doen we een groot beroep op alle betrokkenen, binnen en buiten de gemeentelijke organisatie, want samen staan we sterk.

Wij geven veel aandacht aan de taken op het domein van zorg en arbeidsparticipatie, en daarnaast ook de benodigde aandacht aan een open en flexibele cultuur binnen de gemeentelijke organisatie. Deze speelt in op behoeften van inwoners en ondernemers.

‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door’. Wij maken ons‘werkende weg’ een nieuwe wijze van besturen en organiseren eigen.

Gemeente dichtbij betekent ook dat wij werken aan een gemeente die naast burgers staat voor wie het tegenzit – korter of langdurig. De nieuwe zorgtaken, de verantwoordelijkheid voor onze jeugd en inzet voor arbeidsparticipatie vragen om korte lijnen, aandacht en direct handelen. De nodige zorg staat centraal, natuurlijk steeds met een scherp oog op doelmatigheid en juist gebruik van de beschikbare middelen.

In dit document leest u de speerpunten voor de komende periode. Uiteraard is het gemeentelijk beleidsveld breder en meeromvattende dan de opgevoerde punten. De niet in dit document genoemde terreinen krijgen vanzelfsprekend ook onze noodzakelijke aandacht. De dingen die goed gaan, behoeven hier geen speciale aandacht en worden in grote lijnen voortgezet.

Ons doel is een gemeente die ‘van de burgers’ is. Een gemeente die door samenwerking meer kracht krijgt – juist als het financieel zwaar weer is – en die meer kan voldoen aan de hooggespannen verwachtingen van inwoners en ondernemers. Zo’n gemeente straalt zelfvertrouwen en kwaliteit uit naar de omgeving en werkt omgekeerd aan vertrouwen van de gemeenschap.