Coalitieakkoord Midden-Delfland: OGP en CDA

OGP en CDA vormen het college van Midden-Delfland.

Vandaag wordt ook het coalitieakkoord in Midden-Delfland gepresenteerd: ’De gemeente dichtbij’ 

ogp-cdaCDA en OGP Midden-Delfland hebben een akkoord bereikt over het programma en de collegevorming voor de volgende raadsperiode. Met de andere partijen uit de raad werd geen overeenstemming gevonden, waardoor CDA en OGP nu samen een coalitie vormen. Zij gaan de komende raadsperiode vol enthousiasme aan de slag voor Midden-Delfland en haar inwoners.

De gemeente dichtbij
Het gezamenlijk programma zit stevig in elkaar met de titel ‘De gemeente dichtbij’. Beide partijen zijn van mening dat de gemeente dichter bij de burgers moet komen. Dat vraagt om een sterke en flexibele gemeentelijke organisatie, die open staat voor ‘samen doen’ en het ondersteunen van actieve burgers en bedrijven. Ook de burgers die zorg of (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben kunnen op deze coalitie rekenen. Hiervoor is een speciale wethouderspost ‘dichtbij mensen’ gecreëerd en is de komende vier jaar, indien nodig, extra geld en inzet beschikbaar.

Het bedrijfsleven is belangrijk voor Midden-Delfland en de gemeente zet vooral in om vernieuwende  ondernemers ruim baan te geven. De komende vier jaar zal de lastenstijging beperkt blijven.

Vier wethouders

De vier wethouders die CDA en OGP voordragen zullen samen, net als in de vorige raadsperiode, 2,8 fte werken.

De portefeuilleverdeling is als volgt:

Voor het CDA:
Huidige wethouder Hans Horlings: Financiën en Economie
Fractielid Annemieke de Goede: Dichtbij mensen en Onderwijs

Voor de OGP:
Oud raadslid Govert van Oord: Midden-Delfland beleid
Oud Wethouder Piet Houtenbos: Grote Projecten Kernen en Monumenten

Naar verwachting zal het nieuwe college op 27 mei a.s. aantreden.

Bekijk de overeenkomst tussen OGP en CDA elders op de site.

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.