Centrumplan Maasland


Bovenstaande tweet hebben we kort na de raadsvergadering van afgelopen dinsdag geplaatst op ons Twitter account. Eén van de onderwerpen was het Centrumplan van Maasland. Een tekstje op
Twitter is beperkt in het aantal woorden, maar deze tweet geeft goed aan waar het volgens om gaat of om zou moeten gaan. Graag gaan we er hier wat uitgebreider op in.

Een haalbaar en betaalbaar centrumplan, daar gaan we voor!
Het huidige centrumplan is wellicht niet het grootste en meest integrale centrumplan, maar wel een realistisch plan waarbij snel met de daadwerkelijke uitvoering kan worden begonnen. Sterker er is al begonnen met de sloop van bibliotheek en de aanleg van extra parkeerplaatsen. Met haalbaar enbetaalbaar refereren we aan de eenmalige kosten van aanpassingen, maar zeker ook aan de vaste kosten van de gemeente en huurders van de ruimtes voor de lange termijn. Wij investeren in een vitaal Kerkplein en huisvesting voor alle verenigingen. Met het sluiten van de Magneet en de toekomstige sloop ervan is het voor veel verenigingen noodzakelijk om een andere plek te zoeken voor hun bijeenkomsten. Met een bijdrage van de gemeente is het mogelijk om een aantal ruimtes in de oude pastorie geschikt te maken voor het gebruik door deze verenigingen. Er zal dus voor iedereen een geschikte plek zijn.Dat is niet altijd een eigen ruimte, omdat we het belangrijk vinden dat de gebouwen multifunctioneel gebruikt worden en vooral niet leeg staan. Het is wel een plek midden in het centrum van het dorp aan het prachtige en levendige Kerkplein: een plek waar de verenigingen hun rol kunnen uitvoeren in het vitaal houden van Maasland.

Bouw van woningen, extra openbaar groen en parkeren
Op de plaats van de ‘moderne’ vleugel van het gemeentehuis zijn woningen gepland. Dat is een goed idee, omdat nieuwe woningen noodzakelijk zijn. De woonagenda is leidend bij de verdeling van die woningen. In dit geval betekent het, dat er in eerste instantie wordt gebouwd voor starters en ‘empty-nesters’. Een plek in het centrum is naar het idee van de OGP een prima plek. In de plannen blijft de brandweerkazerne voorlopig staan. Die kazerne is niet van de gemeente, maar mocht deze ooit verplaatst worden, dan is ook op deze plek woningbouw mogelijk. Op de locatie van de voormalige bibliotheek komen extra parkeerplaatsen. Tussen de Herenstraat, achter de brandweerkazerne en toekomstige woningen komt een openbaar gebied met veel groen. Dat wordt een leuke doorsteek voor een ommetje door het dorp, zo via het Pynasplein. Aan extra parkeerplaatsen is behoefte en op de voormalige bibliotheekplek zijn deze goed in te passen. Ze liggen op korte afstand van het Kerkplein, al hopen we wel dat de meeste bezoekers gewoon lekker met de fiets blijven komen.

We geven het geld in één keer goed uit
In deze plannen is veel gesproken over de functie van het oude gemeentehuis. Logisch voor zo’n beeldbepalend pand midden in het dorp. We zijn de initiatiefnemers, die nagedacht hebben over de
invulling van het gemeentehuis, dankbaar voor het starten van de discussie en het scherper maken van de behoeftes. Helaas is het gebleken dat invulling van het gemeentehuis als dorpshuis financieel niet haalbaar is. En dat gaat om de eenmalige kosten, maar ook om de jaarlijkse bijdrage. We ondersteunen het credo dat we als gemeenten geen ongebruikt vastgoed willen bezitten, dus
stemmen we in met de verkoop van het gemeentehuis en pand Barendrecht onder duidelijke voorwaarden. Dat is jammer, maar investeren voor leegstand gaat te ver. Voor de initiatiefnemers
zijn er zeker kansen om samen met een investeerder te komen tot een meer commerciële voorziening voor het dorp. Beeldbepalend zullen de panden in ieder geval wel blijven!

Kortom we steunen de doelmatige investeringen in het centrum van Maasland.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.