Bomenkap in de dorpen

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEen van de grote, gezonde kastanjebomen aan de Hildegaarde in Maasland is gekapt. OGP is hierover zeer onaangenaam verrast.

De boom is niet opgenomen in de bomenlijst en stond ook niet op gemeentegrond. De boom was eigendom van de woningstichting. Strikt genomen kon de gemeente de kap van deze boom dus niet tegengaan. Toch wilden wij weten of de gemeente zich heeft ingespannen de boom te behouden en of er afspraken gemaakt zijn over nieuw te planten bomen. Daarbij vroegen wij ons af of er plannen zijn om de overige kastanjebomen aan de Hildegaarde – die wél in gemeentelijk eigendom zijn – te kappen. In de raadsvergadering van 27 oktober stelden wij hierover enkele vragen.

De wethouder vertelde dat de gemeente inderdaad contact heeft gehad met de woonstichting over de bewuste kastanje. Toch is de woonstichting overgegaan tot het kappen van de boom. Er is afgesproken dat de woonstichting een nieuwe boom plant zodra de bouwwerkzaamheden aan de Hildegaarde zijn afgerond. Van de andere twee grote kastanjes in deze straat is bij de gemeente bekend dat deze zijn aangetast. De kans is groot dat deze bomen niet behouden kunnen blijven. Tijdens de raadsvergadering heeft de wethouder toegezegd dat de gemeente nieuwe bomen zal planten als de oude bomen inderdaad moeten verdwijnen.

OGP wil graag méér groen in de dorpskernen. Daarom houden wij de kap van bomen nauwlettend in de gaten!

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.