Bescherm je favoriete boom

5 knotbeuken KluiskadeIs jouw favoriete boom nu goed beschermd?

 Bomen vertellen een verhaal van groei en ontwikkeling van een plek. Mensen hechten zich aan bomen. Dat blijkt elke keer als ergens wordt gesnoeid of gerooid. Het kappen van bomen zorgt vaak voor ophef. Het kappen van bomen, dikker dan 15 cm. doorsnede, is geregeld in een kapvergunning. Nu is die nodig voor particuliere bomen, voor bomen in de openbare ruimte en de meeste bomen in het buitengebied.

Op zich een goede zaak, maar een kapvergunning wordt zelden geweigerd en kost veel bureaucratie. (Overigens is de gemeente zelf de grootste bomenkapper in onze dorpen!) Dus kan je beter alleen díe bomen beschermen, die het echt waard zijn. Door het opstellen van een lijst ‘te beschermen bomen’.
De gemeente heeft nu een eerste Bomenlijst gepubliceerd van waardevolle bomen op particulier terrein. Zo’n lijst is een enorme klus en ondanks alle zorgvuldigheid kan die eerste versie nauwelijks compleet zijn.

Nu de Bomenlijst ter visie is gegaan, kan iedereen reageren en dus ook aanvullingen doen.

Vorige week heeft de wethouder toegezegd, dat hij burgers zal oproepen om zo nodig waardevolle bomen – gemotiveerd – voor te dragen. Nu blijkt dat de Bomenlijst toch al officieel ter visie ligt, zonder de door ons gevraagde uitnodiging.
Dat is niet zoals afgesproken.

Check dus snel de Bomenlijst op de site van de gemeente.
Wilt u een particuliere boom in uw buurt beschermen en hij staat er niet op, reageer dan vóór 28 maart gemotiveerd bij de gemeente!

Ga voor de voorgestelde Bomenlijst, de nadere verklaring per boom(groep) en de toelichting naar de gemeentesite: 

http://www.middendelfland.nl/bestuur-beleid/stukken-ter-inzage_41067/item/ter-inzagelegging-voorlopige-bomenlijst_26033.html

Tips voor aanvullen Bomenlijst:

Om op de lijst van waardevolle bomen te komen, moet een boom echt waardevol zijn en bovendien een duurzame standplaats hebben. Dat betekent dat de boom op die plaats zonder problemen te geven goed moet kunnen uitgroeien.

De waarde wordt bepaald aan de hand van zes criteria:

  • Ecologische waarde
  • Landschappelijke waarde
  • Beeldbepalende waarde
  • Cultuurhistorische waarde
  • Waarde voor de leefbaarheid
  • ‘Zeldzaamheid in zijn soort (Dendrologische waarde)

Tenslotte komen bomen die geplant zijn (worden) op grond van een herplantplicht bij een kapvergunning automatisch op de lijst. Maar die staan nu nog niet allemaal vermeld.

Meer informatie van de fractie via Pia van Oord, 06 544 655 667 Fotovideo-Pia   http://www.youtube.com/watch?v=KRp-EcxsEV0

* illustratie Beuken aan de Kluiskade in Maasland

Sleutelwoorden of 'tags':

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.