Behoud Harnaskade helaas niet haalbaar

Harnaskade luchtfoto.In november heeft OGP ingestemd met het bestemmingsplan Harnaschpolder-Zuid. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan is duidelijk geworden dat de woningen aan de Harnaskade niet behouden kunnen blijven.

OGP heeft zich de afgelopen jaren maximaal ingespannen om de woningen aan de Harnaskade te kunnen behouden. Op ons aandringen is in 2015 opnieuw grondig onderzocht of er voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein misschien toch een scenario bestaat waarin de woningen aan de kade behouden kunnen blijven. Het Bedrijvenschap, de bewoners van de Harnaskade en de gemeente hebben daarvoor een aantal alternatieve plannen ontworpen. Onze fractieleden zijn bij dit proces steeds nauw betrokken geweest. Alle alternatieve plannen werden financieel doorgerekend. Daaruit bleek uiteindelijk dat het handhaven van de bebouwing aan de Harnaskade in alle alternatieve scenario’s een te groot financieel risico voor onze gemeente betekent. Voor OGP staat het algemeen belang van onze gemeente voorop. Ondanks alle inspanningen kunnen de woningen aan de Harnaskade dus niet behouden blijven.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt duidelijk richting bepaald. Bewoners van de Harnaskade wordt gevraagd hun woning aan het Bedrijvenschap te verkopen. Wanneer een bewoner en het Bedrijvenschap hierover onderling geen overeenstemming bereiken, kan de huiseigenaar onteigend worden. In beide gevallen vindt OGP dat bewoners van de Harnaskade – waar mogelijk – ruimhartig tegemoet getreden moeten worden. We vinden het bovendien belangrijk dat bewoners die dat willen in de nabijheid van de Harnaskade kunnen blijven wonen. Hierop hebben wij bij het college en het Bedrijvenschap aangedrongen. Als resultaat daarvan is in het vastgestelde bestemmingsplan de mogelijkheid tot woningbouw in het noordelijk deel van de Harnaschpolder opgenomen. Dit biedt bewoners en Bedrijvenschap extra mogelijkheden snel tot een vergelijk te komen.

Hoewel de uiteindelijke uitkomst voor ons teleurstellend is, betekent het zeker niet dat onze betrokkenheid bij dit dossier hiermee eindigt. Wij blijven de ontwikkelingen juist ook in de komende periode op de voet volgen. Vanzelfsprekend blijven wij onze achterban hierover informeren.

Heeft u vragen over dit dossier? Onze raadsleden kunnen deze beantwoorden!

 

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.