Actualisatie parkeernormen

Ruim een half jaar geleden bespraken we de bouwplannen van woningen in het centrum van Maasland. Hier ging het specifiek over de maximaal aanvaarbare parkeerdruk (percentage maximale bezetting van plaatsen). Het was de niet de eerste keer dat ontwikkeling van, met name kleinere woningen, lastig is vanwege de parkeernormen. Parkeernomen die volgens OGP Midden-Delfland toe waren aan een aanpassing. We waren dan ook blij met de toezegging dat de raad hiervoor een voorstel zou ontvangen.

Parkeren in de Boumare – Foto: OGP

Afgelopen dinsdag is het voorstel in de commissie besproken. Het is goed om te weten dat deze normen van toepassing zijn op nieuwe ontwikkelingen. Het geeft aan hoeveel parkeerplaatsen er per woning (of winkel etc.) gerealiseerd moeten worden. Voor Midden-Delfland was dit niet afhankelijk van het type woning. Waardoor er ook bij kleinere woningen, waar bewoners vaker geen of één auto hebben, hetzelfde aantal parkeerplaatsen (1,5 per woning) benodigd waren als bij veel grotere woningen, waar er vaker sprake is van meer dan één auto per huishouden. In de nieuwe norm is het aantal benodigde parkeerplaatsen per woning afhankelijk van et type woningen. Zeker voor kleinere woningen gaan we uit van wat lagere (0,8 tot 1,3) normen. Met recht ‘wat lagere’ normen, in vergelijking met meer stedelijke gebieden met bijbehorend veel groter aanbod hoogfrequent openbaar vervoer en voorzieningen als theater, bioscoop dichtbij. Dus hoewel het geen revolutionaire aanpassing is, wel eentje die belangrijk is om de ontwikkeling van de veelgevraagde woningen mogelijk te maken.

Ook accepteren we een hogere parkeerdruk in het nieuwe voorstel. Dit gaat van 70% naar 85%. Hiermee zorgen we er voor dat we beter gebruik maken van de ruimte die er nu eenmaal als is gereserveerd voor parkeren. Zonder dat het voor bewoners en bezoekers onmogelijk wordt door nieuwe ontwikkelingen een parkeerplek te vinden en we daarmee extra ‘zoekverkeer’ krijgen. Dit is met name belangrijk voor de actuele  ontwikkelingen in de centra van onze dorpen.

In de parkeernota is positief over deelauto’s. Deze wordt gezien als een mogelijkheid om autobezit onder jongeren en tweede auto’s te beperken. Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om proberen tot een pilot te komen met deelauto’s. Wel is het jammer dat met dit voorstel er voor een ontwikkelaar weinig motivatie is om het de benodigde ruimte voor parkeren  te verminderen met één of meerdere deelauto’s. Maar wie weet, zijn de ervaringen met de pilot dusdanig dat we snel tot een volgende herziening kunnen komen!

Nieuwe is ook dat er ook voor het stallen van de fiets normen voor de ruimte zijn. Een welkome toevoeging aan de nota parkeernormen.

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.