Aanmoedigingsprijs voor ‘smaakmakers’ in onze dorpen

Ria Suijker Peper en ZoutDit jaar reikte OGP Midden-Delfland op 27 juni voor de vierde keer een prijs uit aan mensen die het wonen en leven in onze dorpskernen aantrekkelijk en uitdagend houden. Er zijn mensen in onze gemeenschap die zich met veel fantasie en energie inzetten voor creatieve activiteiten waar onze inwoners van kunnen genieten. Deze inwoners zijn het ‘zout in de pap’ in onze dorpen. Hun initiatieven dragen bij aan de vitaliteit van onze dorpskernen – een van de speerpunten van OGP. Daarom kunnen deze initiatieven niet genoeg gewaardeerd worden.

Als symbool van onze waardering en aanmoediging ontvangen de winnaars een peper- en zout stel. Daarmee spreekt OGP Midden-Delfland de hoop en de wens uit, dat de winnaars – en al die anderen die zich met hen inzetten – hun activiteiten voortzetten en Midden-Delfland op die manier ‘pittig’ en ‘smakelijk’ te maken voor inwoners en bezoekers.

In 2015 krijgen de volgende mensen de ‘Peper en zout’ waarderingsprijs:

Schipluiden: Ria Suijker (foto rechtsboven), die ervoor zorgt dat onze bermen jaarlijks volstaan met wilde planten. De drijvende kracht achter het inzaaien en de lobby om het niet te vroeg af te maaien. Goed voor de insecten en daarmee de weidevogels, goed voor de recreanten en andere passanten, goed voor iedereen in Midden-Delfland. Bedankt voor dit fleurige initiatief!

Cultuurstek Peper en ZoutDen Hoorn: Thea Arkesteijn en met haar alle initiatiefnemers van Cultuurstek. Cultuurstek organiseert culturele activiteiten in Den Hoorn. Daarmee wil Cultuurstek alle dorpsbewoners een kans bieden hun culturele interesses- en talenten te ontdekken en eventueel verder te ontwikkelen. Daarbij willen zij de identiteit van Den Hoorn versterken en de sociale samenhang tussen oude en nieuwe inwoners versterken. Eerder organiseerde Cultuurstek ‘Montmartre’, het Kunst- en Cultuurweekend en De Oude Veiling tijdens de Middendelflanddag. Evenementen waar veel Hoornezen van hebben genoten!

Oranjevereniging Peper en ZoutMaasland: Jeffrey Mosterd, de kersverse voorzitter van de jubilerende Oranje Vereniging. De prijs is bedoeld voor de Vereniging die al 50 jaar actief is om de Maaslanders een mooi Oranjefeest te bieden. Een goed moment voor een waardering. In Maasland wordt uitgekeken naar Koningsdag op 27 april. Wat staat er te gebeuren. Voor de nieuwe voorzitter zelf is het een aanmoedigingsprijs. Blijf creatief !!

OGP hoopt nog lang van de creatieve inzet van deze mensen te mogen genieten en moedigt andere inwoners aan hun voorbeeld te volgen!

Op dit artikel of bericht kunt u helaas niet meer reageren.