Nieuwsarchief | oktober, 2015

Bomenkap in de dorpen

Een van de grote, gezonde kastanjebomen aan de Hildegaarde in Maasland is gekapt. OGP is hierover zeer onaangenaam verrast. De boom is niet opgenomen in de bomenlijst en stond ook niet op gemeentegrond. De boom was eigendom van de woningstichting. Strikt genomen kon de gemeente de kap van deze boom dus niet tegengaan. Toch wilden wij […]

Verder lezen →

Huisvesting statushouders in Midden-Delfland

OGP vindt dat inwoners waar mogelijk betrokken moeten worden bij beleidsvorming. De gemeente moet met inwoners in gesprek gaan vóórdat besluiten of plannen definitief zijn. Daarom zijn wij voorstander van burgerparticipatie. Ook wanneer moeilijke vraagstukken zich aandienen, wil OGP gebruik maken van de betrokkenheid, kennis en inzet van inwoners, instellingen en bedrijven. De huisvesting van […]

Verder lezen →

Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen

In november behandelen we de begroting voor 2016. Midden-Delfland staat er goed voor. OGP is blij met wat we samen bereikt hebben. We noemen enkele initiatieven en besluiten van het afgelopen jaar: • Geen belastingverhoging. In 2016 betalen we gemiddeld niet méér belasting dan in 2015 én in 2014; • De subsidie voor de basisscholen […]

Verder lezen →

Grondwaterprobleem van de A4

Rijkswaterstaat (RWS) heeft voor de constructie van de A4 in het verdiept gelegen deel gekozen voor een goedkopere oplossing: het slaan van diepe damwanden van cement-betoniet (tot aan de waterdichte kleilaag op -40 m) en zonder het aanbrengen van een waterdichte betonvloer. Nu blijkt goedkoop duurkoop te worden. Er welt via de niet-waterdichte cement-betoniet namelijk […]

Verder lezen →