Centrumplan Den Hoorn even parkeren

Besluitvorming Centrumplan Den Hoorn opschorten

Centrum Den Hoorn 01610 september is op voorstel van Open-Groen-Progressief Midden-Delfland en Mijn Partij een debat gevoerd over de aanpak van de centrumontwikkeling in Den Hoorn. In de afgelopen weken is gebleken dat met name het besluitvormingsproces heeft geleid tot groot onbegrip
en veel emoties bij ondernemers en bewoners in Den Hoorn. De inspraak tijdens de commissievergadering van 10 september door Hoornse ondernemers en de feitelijk afwijzende reactie van het College daarop,  hebben OGP versterkt in de opvatting dat het op basis van de voorliggende voorstellen onmogelijk is geworden om tot een breed gedragen voorstel te komen. Het wordt tijd voor een politiek debat hierover in de gemeenteraad. Dat debat heeft OGP aangevraagd.

Om deze reden heeft de fractie van OGP Midden-Delfland het college per brief gevraagd:

– om, tenminste, tot de gemeenteraadsvergadering  van 24 september geen verdere formele stappen te ondernemen, die het proces rond de ontwikkeling van het centrum van Den Hoorn verder onomkeerbaar maken. (OGP gaat er vanuit dat op dit moment nog niets onomkeerbaar is gebeurd)

– om tijdens de raadsvergadering van 24 september met een voorstel te komen om het  besluitvormingsproces voor het centrumplan Den Hoorn opnieuw op te starten

Alleen zó kan het  vertrouwen worden herwonnen.

De fractie van OGP Midden-Delfland zal op 24 september zelf met voorstellen komen en zo nodig de gemeenteraad een uitspraak vragen over de opschorting van de besluitvormingsproces. Daarbij zullen mediators de gemeente moeten helpen van de gemaakte fouten te leren. Dat is van groot belang voor Den Hoorn, maar ook voor de twee andere kernen, waar ook een nieuw centrumplan moet worden opgesteld.
OPG beseft dat een herstart verlies van tijd met zich brengt. Maar is er tegelijk van overtuigd dat het doorzetten van de huidige procedure tot nog groter tijdverlies zal leiden. Bovendien schaadt de huidige gang van zaken het aanzien van de politiek.

Het is zaak dit samen te voorkomen en samen met ondernemers en betrokken burgers een onderscheidend plan voor de centrumontwikkeling van Den Hoorn te ontwikkelen.

Share Button

2 reacties op “Centrumplan Den Hoorn even parkeren”

 1. marc 14 september 2013 18:36
  #

  De standaard oplossing van alle politici: uitstellen!

  • Pia van Oord 14 september 2013 22:18
   #

   Hallo Marc, er is een verschil tussen even goed nadenken over wat je doet en gewoon blind doorgaan. Wij willen een time out omdat iedereen aan het zenden is en niemand meer luistert.