Nieuws

Maak nieuw winkelhart in Maasland niet te krap

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

In de eerste weken van mei is een begin gemaakt met de (tijdelijke) ophoging van het terrein van de locatie van de voormalige school ’t Spreeuwenest. Aan de zijde van de Huis te Veldelaan komen winkels met daarboven woningen en aan de Hildegaardezijde wordt een rij eengezinswoningen gebouwd. Achter deze bebouwing komt een parkeerterrein voor […]

Reacties uitgeschakeld voor Maak nieuw winkelhart in Maasland niet te krap Verder lezen →

Over Chinees riet op een Midden-Delflands dak

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

De laatste Schakel informeerde ons dat er in strijd met de bouwvoorschriften op het nieuwe gemeentehuis Chinees en geen Delflands riet zou komen te liggen. Mijn Partij, die de zaak aanhangig maakte, vroeg zich af wat andere partijen hiervan zouden vinden. OGP Midden-Delfland is wat het gemeentehuis en CIttaslow betreft eigenlijk allang de ‘verbazing voorbij’. […]

Reacties uitgeschakeld voor Over Chinees riet op een Midden-Delflands dak Verder lezen →

Dorps bouwen is samen zelf bouwen

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

Vorige week organiseerde Open-Groen-Progressief Midden-Delfland een avond over de bouwlocatie die beschikbaar komt als straks het gemeentehuis verdwijnt. Het was een avond met leuke, jonge architecten die voor een prijsvraag van Haaglanden hadden nagedacht over de vraag wat ‘dorps bouwen’ was. De kantine van de ijsclub was lekker vol en de winnende architecten kwamen met […]

Reacties uitgeschakeld voor Dorps bouwen is samen zelf bouwen Verder lezen →

Vernieuwende ideeën voor Dorps Wonen in Schipluiden

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

Onlangs werd de uitslag bekend gemaakt van de ideeënprijsvraag die was uitgeschreven over Dorps Wonen. Gekozen was voor de locatie Keenenburg V, de plaats van het huidige gemeentehuis en het perceel achter de Johannahoeve. Drie winnaars (inclusief een publieksprijs), zeven genomineerde ontwerpen en een boekje met alle 36 inzendingen zijn het resultaat. De winnende ontwerpen […]

Reacties uitgeschakeld voor Vernieuwende ideeën voor Dorps Wonen in Schipluiden Verder lezen →

Vurig protest tegen de Blankenburgtunnel

Op zaterdag 28 januari werd bij de Krabbeplas een demonstratie met fakkels gehouden tegen de aanleg van deze tunnel, die het recreatiegebied en de dichtbijliggende natuurgebieden ‘de Rietputten’ dreigt te vernietigen. Er waren uit de omgeving 700 fakkeldragers gekomen, die een indrukwekkende stille avondlijke tocht liepen rondom de Krabbeplas. Het Vlaardingse college van B&W was […]

Reacties uitgeschakeld voor Vurig protest tegen de Blankenburgtunnel Verder lezen →

Een nieuwe lente?

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

Het lijkt wat tegenstrijdig om bij de ingevallen winterkou, te praten over een nieuwe lente. De krokussen en sneeuwklokjes die het aandurfden om al te gaan bloeien zijn verstijfd in de plotselinge kou. IJspret is nu aan de orde en daar lusten we in Midden-Delfland wel pap van! Maar ondanks de kou is er politiek […]

Reacties uitgeschakeld voor Een nieuwe lente? Verder lezen →

Toekomst van de WMO, OGP hoort graag uw mening!

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

Om wat meer te weten wat er in onze dorpen speelt en wat de bewoners denken over de ontwikkelingen in hun kernen, organiseert Open-Groen-Progressief Midden-Delfland regelmatig ‘stamppotgesprekken’. Op een handig tijdstip, nl tussen half zes en half acht ’s avonds, eten we wat en discussiëren we met een groepje leden en geïnteresseerden over een thema. […]

Reacties uitgeschakeld voor Toekomst van de WMO, OGP hoort graag uw mening! Verder lezen →

Den Hoorn: Een nieuw centrum op bewezen kracht

http://ogp-md.nl/wp-content/themes/simplicity

Vorige week hebben we eens bijgepraat over het centrum van Den Hoorn. ‘Wij’ waren in dit geval een groep betrokken ondernemers en burgers uit Den Hoorn en een groepje OGP-ers. Heel urgent thema is natuurlijk hoe de ontwikkeling van het centrum van Den Hoorn eindelijk op gang kan komen. Dat is inmiddels een heel oud […]

Reacties uitgeschakeld voor Den Hoorn: Een nieuw centrum op bewezen kracht Verder lezen →

Opnieuw een ‘groene pluim’ voor ondernemers

Midden-Delfland heeft een groen hart, gevoed door mensen die ervan genieten en die er (voor) werken. Ondernemers zijn hard nodig om alle mooie plannen voor de toekomst van dit gebied te kunnen realiseren. Daarom heeft Open-Groen-Progressief Midden-Delfland niet alleen een visie op de toekomst van Midden-Delfland, waarin ruimte is voor duurzame en kwalitatieve ondernemingen, maar […]

Reacties uitgeschakeld voor Opnieuw een ‘groene pluim’ voor ondernemers Verder lezen →

OGP biedt nieuw monumentenbeleid aan

Afgelopen zaterdag, Monumentendag heeft de OGP-fractie een proeve van een Cittaslow-monumentenbeleid aan het college aangeboden. Cultuur-wethouder Tineke van Nimwegen nam het beleidsvoorstel met waardering in ontvangst. Zij beschouwt de ideeën als een ondersteuning van het door haar ingezette beleid en wil de uitwerking ervan koppelen aan de Agenda Erfgoed, die dit najaar in de gemeenteraad […]

Reacties uitgeschakeld voor OGP biedt nieuw monumentenbeleid aan Verder lezen →