Nieuws

Toekenning ‘Groene Pluimen’ 2013

Midden-Delflandse ondernemers zetten zich in voor vergroening en duurzaamheid! De vijfde keer de  ‘groene pluim’ voor ondernemers met hart voor Midden-Delfland Midden-Delfland heeft een groen hart, gevoed door mensen die ervan genieten en die er (voor) werken. Ondernemers zijn hard nodig om alle mooie plannen voor de toekomst van dit gebied te kunnen realiseren. Daarom […]

Reacties uitgeschakeld voor Toekenning ‘Groene Pluimen’ 2013 Verder lezen →

Beslissing nieuwe kandidatenlijst

Ledenvergadering 10 oktober beslist over kandidatenlijst en programma De ledenvergadering van 10 oktober a.s. in de Magneet in Maasland (20:00 uur) zal beslissen over de voordracht van de speciale Selectiecommissie voor de kandidaatsraadsleden 2014-2018. Voorzitter Kees van Gageldonk zal de lijst presenteren aan de leden. Goed nieuws is dat er bij de te presenteren eerste 10 […]

Reacties uitgeschakeld voor Beslissing nieuwe kandidatenlijst Verder lezen →

Innoveren voor groen Midden-Delfland

Innoveren om Midden-Delfland groen te houden: er is geld beschikbaar 19 september discussieavond met Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber: Innoveren om Midden-Delfland te bewaren! De belangrijkste uitkomst van de brede discussieavond over de toekomst van Midden-Delfland lijkt wel een tegenstrijdigheid: om Midden-Delfland als groen gebied te bewaren, moeten we niet ‘conserveren’, maar juist doorgaan met vernieuwen, […]

Reacties uitgeschakeld voor Innoveren voor groen Midden-Delfland Verder lezen →

Sloopvoorstel woningen onvoorstelbaar

Sloopvoorstel voor 32 woningen Harnaskade onvoorstelbaar Bewoners van de Harnaskade in Den Hoorn hebben vertegenwoordigers van OGP en de andere politieke partijen uitgenodigd om duidelijk te maken dat de sloop van alle 32 woningen aan de Harnaskade niet acceptabel is. Al jaren zitten de bewoners van deze huizen te wachten op de planvorming, want zolang […]

1 Reactie Verder lezen →

Centrumplan Den Hoorn even parkeren

Besluitvorming Centrumplan Den Hoorn opschorten 10 september is op voorstel van Open-Groen-Progressief Midden-Delfland en Mijn Partij een debat gevoerd over de aanpak van de centrumontwikkeling in Den Hoorn. In de afgelopen weken is gebleken dat met name het besluitvormingsproces heeft geleid tot groot onbegrip en veel emoties bij ondernemers en bewoners in Den Hoorn. De inspraak […]

2 Reacties Verder lezen →

Zeven punten voor een Groen Midden-Delfland

De zeven Open, Groene en Progressieve actiepunten voor een ‘werkend Groen Midden-Delfland’. 1. Een solide planologische bescherming van groen. Midden-Delfland als (inter)nationaal voorbeeld voor een duurzaam ‘slow’ landschap. Landelijk wordt weer een nieuw beleid gemaakt voor natuur en landschap. Plannen voor ‘Mooi Nederland’ sluiten aan bij een uniek landschap als Midden-Delfland. Daar zetten we samen op […]

Reacties uitgeschakeld voor Zeven punten voor een Groen Midden-Delfland Verder lezen →

In gesprek met gedeputeerde Han Weber

Gedeputeerde Han Weber in gesprek over de toekomst van Midden-Delfland Op 19 september a.s. om 20.00 uur organiseert OGP Midden-Delfland in Schipluiden een bijeenkomst met: Han Weber, Gedeputeerde Zuid-Holland, D66 In gesprek met: Arie van den Berg, hoeve Ackerdijk, Stadsboeren Jakob Jongsma MKB Den Hoorn Schipluiden, ondernemer Marja Straver-Nivalainen, Midden-Delfland Vereniging Ivan Trouwborst, Raadsfractie OGP […]

Reacties uitgeschakeld voor In gesprek met gedeputeerde Han Weber Verder lezen →

September: Campagnemaand Groen Midden-Delfland

Elke maand belicht OGP Midden-Delfland in het kader van de verkiezingscampagne een speciaal thema. Bedoeling om aan te geven welke thema’s de partij wil agenderen, voor gesprekken met betrokken burgers, ondernemers en organisaties. Om tot nieuw beleid te komen. September 2013 Campagnemaand ‘Groen Midden-Delfland’ Wonen in Midden-Delfland is voor de inwoners ‘kwaliteit van leven’. In […]

Reacties uitgeschakeld voor September: Campagnemaand Groen Midden-Delfland Verder lezen →

Vragen over centrumplannen Den Hoorn

Door de fractie van OGP is op 12 augustus aan het College van B&W opheldering gevraagd over de achtergronden van de keuze voor een ontwikkelaar voor het centrum van Den Hoorn. De toelichting aan de Raad is voor de OGP-fractie niet toereikend. De keuze is niet alleen ruimtelijk of financieel, maar gaat ook over welke toekomst met […]

Reacties uitgeschakeld voor Vragen over centrumplannen Den Hoorn Verder lezen →

Drama in Den Hoorn?

In juli maakte B&W van Midden-Delfland aan de raad en de betrokkenen in Den Hoorn bekend met welke projectontwikkelaar de gemeente het centrum van Den Hoorn wil gaan bouwen. Als het goed is, wordt zo’n keuze natuurlijk goed onderbouwd en afgestemd op de behoeften van de kern, de klanten en de ondernemers. Maar. afgaand op het brede ongenoegen […]

12 Reacties Verder lezen →