Nieuws

Uitnodiging aan Initiatief-Rijke mensen

Op 22 november a.s. organiseert OGP Midden-Delfland de activiteit ‘Midden-Delfland ‘Initiatief-Rijk’. Midden-Delfland is een gemeente waar veel creatieve en initiatiefrijke mensen wonen Dat is voor OGP een heel belangrijk startpunt, omdat onze bestuursaanpak voor de komende jaren  uitgaat van mensen in de gemeente die zelf initiatieven nemen. Samen doen levert meer resultaat. Alle nieuwe OGP […]

Reacties uitgeschakeld voor Uitnodiging aan Initiatief-Rijke mensen Verder lezen →

Succes smaakt naar meer…

Het begrotingsdebat 2014: succes smaakt naar meer! Op 5 november voerde de gemeenteraad het jaarlijkse begrotingsdebat. Van 4 uur in de middag tot half 12  ’s avonds. In het politieke ‘bedrijf’ (of ‘circus’ als u dat liever wilt) een hoogtepunt. Het gaat één avond  – als het goed is  – over de ‘grote’ politieke/bestuurlijke vraagstukken. Direct gekoppeld […]

Reacties uitgeschakeld voor Succes smaakt naar meer… Verder lezen →

Anders Denken, Samen Doen

OGP Midden-Delfland lanceert op 7 november zijn nieuwe leuze voor de komende raadsperiode en de verkiezingscampagne: ‘Anders Denken, Samen Doen’. De leuze spreekt eigenlijk voor zich. OGP is de partij van het alternatief, kritisch,  maar altijd met een voorstel hoe het beter kan. Door eens een keertje ‘anders’  te denken, komen we op nieuwe oplossingen […]

Reacties uitgeschakeld voor Anders Denken, Samen Doen Verder lezen →

Algemene beschouwingen 2014

Algemene beschouwingen 2014 – in afwachting van betere tijden Inleiding De laatste algemene beschouwingen van een raadsperiode worden overschaduwd door de komende verkiezingen. Het College vertoont nog meer dan anders de neiging om problemen door te schuiven naar de volgende periode, geeft nog minder toekomstvisie en het resultaat is een begrotingsvoorstel dat uitblinkt in grijs […]

Reacties uitgeschakeld voor Algemene beschouwingen 2014 Verder lezen →

OGP kandidatenlijst 2014 gepresenteerd

OGP Midden-Delfland stelt de kandidatenlijst vast. Maart 2014 wordt een nieuwe lente! De ledenvergadering van OGP Midden-Delfland heeft op 10 oktober met groot enthousiasme de lijst met kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Er is een prachtig raadsteam beschikbaar voor de komende vier jaar. Alle energie tot 19 maart 2014 kan nu worden besteed aan […]

Reacties uitgeschakeld voor OGP kandidatenlijst 2014 gepresenteerd Verder lezen →

Toekenning ‘Groene Pluimen’ 2013

Midden-Delflandse ondernemers zetten zich in voor vergroening en duurzaamheid! De vijfde keer de  ‘groene pluim’ voor ondernemers met hart voor Midden-Delfland Midden-Delfland heeft een groen hart, gevoed door mensen die ervan genieten en die er (voor) werken. Ondernemers zijn hard nodig om alle mooie plannen voor de toekomst van dit gebied te kunnen realiseren. Daarom […]

Reacties uitgeschakeld voor Toekenning ‘Groene Pluimen’ 2013 Verder lezen →

Beslissing nieuwe kandidatenlijst

Ledenvergadering 10 oktober beslist over kandidatenlijst en programma De ledenvergadering van 10 oktober a.s. in de Magneet in Maasland (20:00 uur) zal beslissen over de voordracht van de speciale Selectiecommissie voor de kandidaatsraadsleden 2014-2018. Voorzitter Kees van Gageldonk zal de lijst presenteren aan de leden. Goed nieuws is dat er bij de te presenteren eerste 10 […]

Reacties uitgeschakeld voor Beslissing nieuwe kandidatenlijst Verder lezen →

Innoveren voor groen Midden-Delfland

Innoveren om Midden-Delfland groen te houden: er is geld beschikbaar 19 september discussieavond met Zuid-Hollandse gedeputeerde Han Weber: Innoveren om Midden-Delfland te bewaren! De belangrijkste uitkomst van de brede discussieavond over de toekomst van Midden-Delfland lijkt wel een tegenstrijdigheid: om Midden-Delfland als groen gebied te bewaren, moeten we niet ‘conserveren’, maar juist doorgaan met vernieuwen, […]

Reacties uitgeschakeld voor Innoveren voor groen Midden-Delfland Verder lezen →

Sloopvoorstel woningen onvoorstelbaar

Sloopvoorstel voor 32 woningen Harnaskade onvoorstelbaar Bewoners van de Harnaskade in Den Hoorn hebben vertegenwoordigers van OGP en de andere politieke partijen uitgenodigd om duidelijk te maken dat de sloop van alle 32 woningen aan de Harnaskade niet acceptabel is. Al jaren zitten de bewoners van deze huizen te wachten op de planvorming, want zolang […]

1 Reactie Verder lezen →

Centrumplan Den Hoorn even parkeren

Besluitvorming Centrumplan Den Hoorn opschorten 10 september is op voorstel van Open-Groen-Progressief Midden-Delfland en Mijn Partij een debat gevoerd over de aanpak van de centrumontwikkeling in Den Hoorn. In de afgelopen weken is gebleken dat met name het besluitvormingsproces heeft geleid tot groot onbegrip en veel emoties bij ondernemers en bewoners in Den Hoorn. De inspraak […]

2 Reacties Verder lezen →