Grondwaterprobleem van de A4

grondwater A4Rijkswaterstaat (RWS) heeft voor de constructie van de A4 in het verdiept gelegen deel gekozen voor een goedkopere oplossing: het slaan van diepe damwanden van cement-betoniet (tot aan de waterdichte kleilaag op -40 m) en zonder het aanbrengen van een waterdichte betonvloer. Nu blijkt goedkoop duurkoop te worden.

Er welt via de niet-waterdichte cement-betoniet namelijk veel meer grondwater op in de wegkuip dan voorzien: dagelijks 1,2 miljoen liter. En dat is 3 x zoveel als vergund door het hoogheemraadschap. Daarmee wordt er een enorme aanslag gepleegd op de zoetwatervoorraad uit het veen in de polderveen. Het beheer van oppervlaktewater in veenpolders vereist al een zeer subtiel laveren tussen een waterpeil geschikt voor de melkveehouderij en tegen uitdroging met als gevolg inklinking en bodemdaling.

Het extra wegtrekken van grondwater verstoort dat precaire evenwicht. Dus heeft de gemeente – met anderen, zoals Batavier en Midden-Delfland Vereniging – bezwaar gemaakt tegen het nieuwe ‘onttrekkingsdebiet’ (max. 1,5 miljoen liter per dag). Tot woede van RWS, die eerder al stelde dat dit “niet of nauwelijks nadelige gevolgen heeft in de omgeving”. Uit de twee second opinions die de gemeente heeft laten maken blijkt dat de effecten voor de omgeving op de lange termijn „onbekend” zijn en dat het veen wegens oxidatie door de verlaagde grondwaterstand „mogelijk onherstelbaar ” zal worden afgebroken. Uit de Zouteveensepolder komen al berichten van (huis)verzakkingen.

De gemeente is not amused (lees ook het standpunt van OGP-wethouder Govert van Oord in de NRC van 24 september) en probeert met alle middelen die zij tot haar beschikking heeft, RWS te dwingen het probleem serieus te nemen. Tot en met een open brief aan de minister die ook niet veel krimp gaf.

De bottom line: de polder mag geen extra risico van zakking lopen.

Het wachten is nu op een wijs besluit van het hoogheemraadschap van Delfland. Dat wordt in november verwacht.

Share Button

Een reactie op “Grondwaterprobleem van de A4”

  1. nico Buijs 9 november 2015 19:12
    #

    Govert, en OGP. hou vol alleen het beste is goed genoeg voor Midden-Delfland en de bewoners voor nu en in de toekomst.
    Nico Buijs, van Actie tegen de (A4. met vaart)