Dossier | Wonen in Midden-Delfland

Huisvesting statushouders in Midden-Delfland

OGP vindt dat inwoners waar mogelijk betrokken moeten worden bij beleidsvorming. De gemeente moet met inwoners in gesprek gaan vóórdat besluiten of plannen definitief zijn. Daarom zijn wij voorstander van burgerparticipatie. Ook wanneer moeilijke vraagstukken zich aandienen, wil OGP gebruik maken van de betrokkenheid, kennis en inzet van inwoners, instellingen en bedrijven. De huisvesting van […]

Verder lezen →