Dossier | Goed besturen

Tweede termijn OGP

De fractie OGP bedankt allereerst onze ambtenaren en het college voor de voorliggende begroting en de beantwoording van onze vragen in de eerste termijn.  Bijna alle vragen, want op één vraag is geen antwoord gegeven: Welke titel geeft het college deze begroting? Daar mag het college nu nog even over nadenken, want het antwoord zien […]

Verder lezen →

Declaraties bestuurders Midden-Delfland transparant

In vele gemeentes, provincies en ook het landelijk bestuur is het gebruikelijk dat de declaraties van bestuurders transparant beschikbaar zijn voor de maatschappij die ze dienen. Vanuit OGP vinden wij het erg belangrijk dat ook het bestuur van Midden Delfland optimaal transparant is. Het openbaar beschikbaar maken van declaraties door burgemeester en wethouders is daarin […]

Verder lezen →

Dienstreizen moeten altijd gemeld en verantwoord worden

In de raadsvergadering van januari stond de gedragscode voor wethouders, burgemeester en raadsleden op de agenda. Goede zaak om deze gedragscode te vernieuwen volgens het nieuwe landelijke model. Zo leggen we vast hoe raadsleden en bestuurders hun integer handelen ook transparant maken voor de mensen die hen gekozen hebben. In de gedragscode spreken we bijvoorbeeld af wat […]

Verder lezen →

Regels: zijn die er eigenlijk voor inwoners, of voor de gemeente?

Deze maand behandelden we in de raad een paar aanpassingen van de lokale APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Een belangrijke wijziging betrof het opnemen van een aanvulling die het mogelijk maakt om structurele (buren)overlast beter aan te pakken. Dit soort lokale regels zijn wat ons betreft belangrijk voor de inwoners van Midden Delfland: iedereen moet op een […]

Verder lezen →

Gezocht: raadsleden en commissieleden

GEZOCHT Mensen die samen met ons de gemeente Midden-Delfland willen besturen. OGP Midden-Delfland zoekt versterking van het raadsteam voor de periode 2018-2022. JONG, PITTIG of OUD We hebben alle smaken nodig, als je maar passie hebt voor je straat, je dorp, onze groene omgeving en voor heel Midden-Delfland! Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur een email […]

Verder lezen →

Verhit debat over windmolens tijdens cursus gemeentepolitiek

In maart en april organiseerden we een korte cursus gemeentepolitiek. Inwoners leerden hoe een gemeente beleid maakt en welke invloed inwoners hierop kunnen hebben. We spraken onder andere over participatie, de werkzaamheden van een gemeenteraadslid en de rol van de oppositie- en coalitiepartijen in de gemeenteraad. De laatste avond leerden deelnemers de regels van commissie- en raadsvergaderingen. Er was […]

Verder lezen →

Korte cursus gemeentepolitiek

Korte cursus gemeentepolitiek voor nieuwsgierige inwoners 13 maart, 29 maart & 10 april deelname gratis In maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden in Nederland. De gemeente is een belangrijke bestuurslaag, veel taken zijn door het rijk ‘gedecentraliseerd’. Sommigen gaan zo ver dat ze stellen dat gemeenten/burgemeesters beter het land kunnen runnen dan […]

Verder lezen →

OGP – één jaar in de coalitie

Na een jaar onderdeel uit te maken van de coalitie, is het tijd voor bezinning. De fractie heeft zichzelf afgevraagd waar we nu echt voor staan. Wat vinden wij belangrijk? Wat betekent OGP voor Midden-Delfland, voor de inwoners, voor het bestuur? Welke kernwaarden of hoofdthema’s kunnen we benoemen? We hebben deze vragen beantwoord. OGP staat voor: […]

Verder lezen →

Langslepend conflict ‘tennismuurtje’ opgelost

Op het terrein van tennisvereniging Hodenpijl in Den Hoorn staat sinds kort een geluidswand. Deze vermindert de geluidsoverlast die de tennismuur op het terrein van de vereniging voor omwonenden veroorzaakt. En…. dat was ‘hard’ nodig. Eind 2013 nam een omwonende van de tennisvereniging contact op met OGP. Hij vertelde dat hij al jaren veel last had van […]

Verder lezen →

Anders denken? Gewoon doen! – over Abtswoude 52

OGP zoekt actief mee naar een oplossing voor het probleem van Abtswoude 52, een behoorlijk vervuilde (asbest)boerderij in Midden-Delfland. Dat is een langdurig en ingewikkeld proces. Het nieuwe college wil – natuurlijk met hulp van anderen – nu echt stappen vooruit zetten. Wanneer je met elkaar zoekt naar oplossingen voor een ingewikkeld probleem, dan moet je […]

Verder lezen →