Dossier | Bomen en groen in Midden-Delfland

Kap bomen veldje Euterpe Maasland voorkomen

Dankzij oplettende inwoners én een vraag van de OGP-fractie in de gemeenteraad van april is de geplande kap van de bomen op het grasveld van het voormalig terrein van Euterpe voorkomen. Onze fractie is opgelucht dat deze mooie, gezonde bomen gewoon mogen blijven staan. Bezorgde inwoners van Maasland seinden ons in over de geplande kap van de bomen […]

Verder lezen →

Veel betrokkenheid bij Weidevogels

Afgelopen organiseerde OGP Midden-Delfland een Open Weidevogelavond. Een flinke groep belangstellenden was aanwezig op het mooi gelegen terras van ‘Bij de Buurvrouw’. Heel toepasselijk, deze prachtige locatie in de polder van Maasland. In de schemering luisterden aanwezigen naar de verhalen van vier verschillende sprekers. Niek Praagman is 25 jaar actief als weidevogelwachter. Hij vertelde over […]

Verder lezen →

Open Weidevogelavond

Grutto’s en kieviten zijn graag geziene zomergasten van Midden-Delfland. Het aantal van deze in het grasland broedende vogels staat landelijk onder druk. Ook in Midden-Delfland wordt met veel aandacht en energie gewerkt aan het behoud van deze vogels. Op donderdag 15 september spreken we over de toekomst van weidevogels in Midden-Delfland. Na een inleiding door […]

Verder lezen →

OGP steunt actie “Tegel eruit, plant erin!”

OGP staat voor een groene leefomgeving. Het buitengebied van Midden-Delfland is natuurlijk al behoorlijk groen, maar de dorpskernen kunnen wat ons betreft nog veel groener. Meer groen op straat is mooi, is goed voor de biodiversiteit, zorgt voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen. Inwoners van Midden-Delfland kunnen eenvoudig bijdragen aan een groene leefomgeving door in hun voor- of […]

Verder lezen →

Versterking kwaliteit landschap: dat doen we samen!

OGP staat voor een groen, duurzaam en vitaal Midden-Delfland. Daarom zetten wij ons actief in voor het behoud en de versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving. In de raadscommissie behandelden we vorige week het concept Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025. Het is een ambitieus plan met ruim 40 projecten en initiatieven die bijdragen aan het versterken […]

Verder lezen →

Gratis bomen voor Midden-Delfland – “Groen moet je doen”!

OGP zet zich actief in voor een groen Midden-Delfland. Op de jaarlijkse boomplantdag (16 maart) zijn er in Midden-Delfland 12 bomen geplant. Dat is prachtig, maar… wij denken dat onze gemeente nog veel meer bomen kan gebruiken. Daarom hebben we afgelopen weekend 15 jonge laagstam appelbomen uitgedeeld aan inwoners die daar in hun voor- of […]

Verder lezen →

OGP deelt gratis bomen uit

OGP zet zich actief in voor een groen Midden-Delfland. Op de jaarlijkse boomplantdag (16 maart) worden er in Midden-Delfland 12 bomen geplant. Dat is prachtig. Maar… wij denken dat onze gemeente nog veel meer bomen kan gebruiken. Daarom delen wij komend weekend 15 bomen uit aan inwoners die daar in hun voor- of achtertuin een […]

Verder lezen →

OGP voor beter groenbeleid in Midden-Delfland

In maart 2015 hebben de raadsleden van OGP ingestemd met de instelling van de bomenlijst. De bomenlijst zorgt voor minder regels en minder kosten, terwijl we de bescherming van bijzonder waardevolle bomen blijvend kunnen waarborgen. Dat is een prachtig principe, dat wij nog altijd van harte onderschrijven. Recent heeft de Raad van State beslist dat een aantal bomen […]

Verder lezen →

Bomenkap in de dorpen

Een van de grote, gezonde kastanjebomen aan de Hildegaarde in Maasland is gekapt. OGP is hierover zeer onaangenaam verrast. De boom is niet opgenomen in de bomenlijst en stond ook niet op gemeentegrond. De boom was eigendom van de woningstichting. Strikt genomen kon de gemeente de kap van deze boom dus niet tegengaan. Toch wilden wij […]

Verder lezen →

Weidevogelpact Midden-Delfland: meten is weten!

In het kader van het “Weidevogelpact” zijn deze maand opnieuw tellingen verricht om de weidevogelstand in kaart te brengen. Dat vinden wij een goede zaak. De aanwezigheid van weidevogels is namelijk een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. Monitoring van de weidevogelstand is van essentieel belang. We zijn dan ook heel […]

Verder lezen →