Dossier | Overig nieuws

Stiltebeleid, bijzondere woonvormen en burgerparticipatie

Op 8 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor de periode 2017-2020. De fractie vindt dat de gemeente met de voornemens in de begroting visie, daadkracht en ondernemerschap toont. Dat komt ten gunste van onze inwoners, de dienstverlening en de gebiedskwaliteit. Ook de komende jaren blijft de gemeente hierin nadrukkelijk investeren, zonder dat inwoners daarvoor […]

Verder lezen →

OGP voor sanering asbest in dorpskernen

OGP vindt het belangrijk dat inwoners van onze dorpskernen kunnen vertrouwen op een veilige leefomgeving. Daarom stemde OGP in juni in met de nieuwe subsidieregeling voor het opruimen van asbestdaken in onze dorpskernen. Vorig jaar woedde er een asbestbrand in Wateringen. Deze brand had grote impact en zorgde voor grote gezondheidsrisico’s voor bewoners van huizen […]

Verder lezen →

Tour-du-zorg deel 2: Veldvreugd Schipluiden

OGP staat voor passende zorg dichtbij voor alle inwoners van Midden-Delfland. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zelf de regie houdt over het eigen leven. Een jaar na alle grote veranderingen in de zorg zijn we benieuwd wat u daarvan merkt. Daarom gingen wij actief op zoek naar verhalen van inwoners die hiermee te maken […]

Verder lezen →

Impuls voor energie en duurzaamheid

De coalitiepartijen van het CDA en OGP in Midden-Delfland hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. De komende periode geeft de coalitie beide thema’s politieke prioriteit. Duurzaamheid wordt een integraal thema waarover alle portefeuillehouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. Een wethouder wordt verantwoordelijk voor het energiebeleid in de gemeente, dat daarmee […]

Verder lezen →

Sonja Smit nieuwe fractievoorzitter

Sonja Smit is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van OGP. Zij volgt Ivan Trouwborst op, die vorige week zijn voorzitterschap neerlegde. Op 21 maart bracht de door de gemeente aangestelde externe deskundige verslag uit van zijn bevindingen en aanbevelingen voor verbetering van het gemeentebestuur van Midden-Delfland. Daarop verklaarden de vijf fractievoorzitters van Midden-Delfland een betere samenwerking […]

Verder lezen →

OGP draagt bij aan oplossing burgemeesterscrises

Eind januari is de gemeente Midden-Delfland in beroering geraakt door fouten in de herbenoeming van de burgemeester. OGP heeft toen al uitgesproken de gang van zaken ten zeerste te betreuren. De verhoudingen binnen de gemeenteraad zijn door de gebeurtenissen behoorlijk verstoord. Op 21 maart heeft de heer Andersson, de door de gemeente aangestelde extern deskundige, […]

Verder lezen →

Herbenoeming burgemeester Rodenburg

De afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over de herbenoemingsprocedure van onze burgemeester. Dit proces is niet goed verlopen. De leden van de Vertrouwenscommissie hebben onvoldoende regie gevoerd en daardoor zijn fouten gemaakt. Dat heeft geleid tot beschadiging van de burgemeester. Dat had niet mogen gebeuren. OGP betreurt de gang van zaken en […]

Verder lezen →

Column Niek Knaap – “Lering ende vermaeck”

Dinsdag 26 januari, dat ga ik niet snel vergeten… vooral omdat mijn zoon jarig is en alweer 12 jaar is geworden. Maar ook omdat tijdens het door hem gekozen pizza-diner blijkt dat onze burgemeester is “weggestemd”. Het persoonlijk leed dat de burgemeester is overkomen raakt me. Door mijn omgeving word ik al snel vanuit mijn […]

Verder lezen →

Nieuwjaarswens van OGP

De fractie van OGP wenst alle inwoners en ondernemers van Midden-Delfland een bruisend 2016! Ook in het nieuwe jaar blijven wij vol enthousiasme werken aan een duurzaam, groen en vitaal Midden-Delfland. Anders denken, samen doen – óók in 2016!

Verder lezen →

Behoud Harnaskade helaas niet haalbaar

In november heeft OGP ingestemd met het bestemmingsplan Harnaschpolder-Zuid. Met de vaststelling van dit bestemmingsplan is duidelijk geworden dat de woningen aan de Harnaskade niet behouden kunnen blijven. OGP heeft zich de afgelopen jaren maximaal ingespannen om de woningen aan de Harnaskade te kunnen behouden. Op ons aandringen is in 2015 opnieuw grondig onderzocht of er voor […]

Verder lezen →