Gemeente Dichtbij

Er is overeenkomst tussen de partijen OGP en CDA voor de collegeperiode 2014-2018. De coalitiepartijen zetten de zoektocht naar het ‘nieuwe besturen’ hoog op de agenda.

Gemeente Dichtbij

Een nieuw team

De fractie- en burgerraadsleden van OGP in de gemeente Midden-Delfland voor de periode 2014-2018.

Een nieuw team

De laatste berichten

Van afval naar grondstof!


Duurzaamheid en aandacht voor het milieu zijn twee belangrijke kernwaarden van OGP. Hergebruik van grondstoffen en aandacht voor afvalscheiding passen hierbij. In de commissievergadering sprak OGP zich zeer positief uit over het voornemen van Avalex in onze gemeente over te gaan op ‘omgekeerd inzamelen’. Bij omgekeerd inzamelen wordt afval gemaakt van kunststoffen voortaan opgehaald. Alle […]

Verder lezen →

Aanmoedigingsprijs voor ‘smaakmakers’ in onze dorpen


Dit jaar reikte OGP Midden-Delfland op 27 juni voor de vierde keer een prijs uit aan mensen die het wonen en leven in onze dorpskernen aantrekkelijk en uitdagend houden. Er zijn mensen in onze gemeenschap die zich met veel fantasie en energie inzetten voor creatieve activiteiten waar onze inwoners van kunnen genieten. Deze inwoners zijn het […]

Verder lezen →

OGP wil verbetering verkeersveiligheid Kortebuurt Maasland


OGP vindt dat de verkeersveiligheid in de Maaslandse Poort onvoldoende is en wil dat de gemeente snel maatregelen treft om de veiligheid te verbeteren. Onlangs kwam tegenover pannenkoekenboerdij ‘t Sonnetje een inwoner om het leven bij een verkeersongeval . Dit ongeval volgde op een lange reeks ‘bijna-ongelukken’ en incidenten waarbij ‘slechts’ sprake was van lichte verwondingen of blikschade. […]

Verder lezen →

OZB Midden Delfland niet langer automatische melkkoe


In Midden-Delfland komt ieder jaar een hoger totaalbedrag aan OZB binnen. Dat is vreemd. De waarde van de woningen is de afgelopen jaren gedaald, maar de burgers zijn ieder jaar wel meer OZB gaan betalen. Wanneer de WOZ-waarde van de woningen daalde, schroefde de gemeente het heffingspercentage OZB op. Daarbovenop kwam standaard nog een stijging […]

Verder lezen →

Zorg voor inwoners: er gaat veel goed!


De maand juni is aangevangen. Inmiddels zijn we alweer 5 maanden onderweg na de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Hoe is de decentralisatie verlopen en wat is de stand van zaken in Midden-Delfland? Met betrekking tot de PGB’s (persoonsgebonden budgetten) en de Sociale Verzekeringsbank kunnen wij melden dat we het veel beter doen dan andere gemeenten in […]

Verder lezen →

Weidevogelpact Midden-Delfland: meten is weten!


In het kader van het “Weidevogelpact” zijn deze maand opnieuw tellingen verricht om de weidevogelstand in kaart te brengen. Dat vinden wij een goede zaak. De aanwezigheid van weidevogels is namelijk een indicator voor de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap van Midden-Delfland. Monitoring van de weidevogelstand is van essentieel belang. We zijn dan ook heel […]

Verder lezen →

Glastuinbouw in Midden-Delfland: een dynamische, innovatieve sector


Op uitnodiging van LTO Glaskracht Westland legden enkele raadsleden op 25 april een werkbezoek af aan de glastuinbouw in Midden-Delfland. Onze gemeente telt 47 gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven met een totale oppervlakte van 186 hectare en 3000 (in)directe arbeidsplaatsen. Daarmee is de sector voor Midden-Delfland van grote maatschappelijke en economische waarde. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken