Gemeente Dichtbij

Er is overeenkomst tussen de partijen OGP en CDA voor de collegeperiode 2014-2018. De coalitiepartijen zetten de zoektocht naar het ‘nieuwe besturen’ hoog op de agenda.

Gemeente Dichtbij

Een nieuw team

De fractie- en burgerraadsleden van OGP in de gemeente Midden-Delfland voor de periode 2014-2018.

Een nieuw team

De laatste berichten

OGP wil duurzaamheidsfonds


OGP wil graag investeren in duurzaamheid. We zijn blij dat dit in onze gemeente onderwerp van gesprek is. De energievisie van onze gemeente wordt binnenkort opnieuw behandeld in de gemeenteraad. Daarop vooruitlopend hebben wij aangegeven dat wij graag een duurzaamheidsfonds willen oprichten. Uit dat fonds kunnen bijdragen worden verstrekt aan inwoners en ondernemers voor duurzame, groene initiatieven. […]

Verder lezen →

OGP voor rust en stilte


OGP wil de groene stiltegebieden van Midden-Delfland beschermen. Want rust en stilte zijn kenmerkend voor onze landschapskwaliteit en essentieel voor de bescherming van de fauna in die stiltegebieden. Helaas ervaren wij steeds meer geluidsoverlast, óók in de gebieden die de provincie heeft aangewezen als stiltegebied. Denk maar aan het geluid van vliegtuigen, auto’s en lawaaiige […]

Verder lezen →

Algemene Ledenvergadering op 3 december


Op donderdag 3 december is de halfjaarlijkse ledenvergadering van OGP.  Deze zal gehouden worden in Maasland in zalencentrum De Magneet.  De agenda zal later deze maand worden verzonden. De vergadering bestaat uit een huishoudelijk deel, dat voor de pauze plaats heeft. Daarin komen zaken als de begroting van OGP, het verslag van de fractie en […]

Verder lezen →

Bomenkap in de dorpen


Een van de grote, gezonde kastanjebomen aan de Hildegaarde in Maasland is gekapt. OGP is hierover zeer onaangenaam verrast. De boom is niet opgenomen in de bomenlijst en stond ook niet op gemeentegrond. De boom was eigendom van de woningstichting. Strikt genomen kon de gemeente de kap van deze boom dus niet tegengaan. Toch wilden wij […]

Verder lezen →

Huisvesting statushouders in Midden-Delfland


OGP vindt dat inwoners waar mogelijk betrokken moeten worden bij beleidsvorming. De gemeente moet met inwoners in gesprek gaan vóórdat besluiten of plannen definitief zijn. Daarom zijn wij voorstander van burgerparticipatie. Ook wanneer moeilijke vraagstukken zich aandienen, wil OGP gebruik maken van de betrokkenheid, kennis en inzet van inwoners, instellingen en bedrijven. De huisvesting van […]

Verder lezen →

Begroting 2016 – Algemene Beschouwingen


In november behandelen we de begroting voor 2016. Midden-Delfland staat er goed voor. OGP is blij met wat we samen bereikt hebben. We noemen enkele initiatieven en besluiten van het afgelopen jaar: • Geen belastingverhoging. In 2016 betalen we gemiddeld niet méér belasting dan in 2015 én in 2014; • De subsidie voor de basisscholen […]

Verder lezen →

Grondwaterprobleem van de A4


Rijkswaterstaat (RWS) heeft voor de constructie van de A4 in het verdiept gelegen deel gekozen voor een goedkopere oplossing: het slaan van diepe damwanden van cement-betoniet (tot aan de waterdichte kleilaag op -40 m) en zonder het aanbrengen van een waterdichte betonvloer. Nu blijkt goedkoop duurkoop te worden. Er welt via de niet-waterdichte cement-betoniet namelijk […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken