Gemeente Dichtbij

OGP en CDA vormen samen de coalitie voor de collegeperiode 2014-2018. De coalitiepartijen zetten de zoektocht naar het ‘nieuwe besturen’ hoog op de agenda.

Gemeente Dichtbij

Het team van OGP

De fractie- en burgerraadsleden van OGP in de gemeente Midden-Delfland voor de periode 2014-2018.

Het team van OGP

De laatste berichten

Tiny Houses voor starters in Midden-Delfland?


OGP wil onze dorpskernen vitaal houden. Daarbij hoort een passend woningaanbod voor jonge mensen die starten op de woonmarkt. In het woningbouwprogramma van de gemeente komt nu meer aandacht voor starters. Dat vinden wij positief! Heel veel mogelijkheden voor nieuwbouw zijn er niet meer in Midden-Delfland. Daarom willen wij creatief en anders omgaan met de […]

Verder lezen →

Tour du Zorg deel 3: Singelhof Maasland, kleinschalig wonen


OGP staat voor passende zorg dichtbij voor alle inwoners van Midden-Delfland. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zelf de regie houdt over het eigen leven. Een jaar na alle grote veranderingen in de zorg zijn we benieuwd wat u daarvan merkt. Daarom gingen wij actief op zoek naar verhalen van inwoners die hiermee te maken […]

Verder lezen →

OGP steunt actie “Tegel eruit, plant erin!”


OGP staat voor een groene leefomgeving. Het buitengebied van Midden-Delfland is natuurlijk al behoorlijk groen, maar de dorpskernen kunnen wat ons betreft nog veel groener. Meer groen op straat is mooi, is goed voor de biodiversiteit, zorgt voor een betere waterberging en voorkomt overbelasting van rioleringen. Inwoners van Midden-Delfland kunnen eenvoudig bijdragen aan een groene leefomgeving door in hun voor- of […]

Verder lezen →

Tour-du-zorg deel 2: Veldvreugd Schipluiden


OGP staat voor passende zorg dichtbij voor alle inwoners van Midden-Delfland. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zelf de regie houdt over het eigen leven. Een jaar na alle grote veranderingen in de zorg zijn we benieuwd wat u daarvan merkt. Daarom gingen wij actief op zoek naar verhalen van inwoners die hiermee te maken […]

Verder lezen →

Versterking kwaliteit landschap: dat doen we samen!


OGP staat voor een groen, duurzaam en vitaal Midden-Delfland. Daarom zetten wij ons actief in voor het behoud en de versterking van de kwaliteit van onze leefomgeving. In de raadscommissie behandelden we vorige week het concept Uitvoeringsprogramma Midden-Delfland 2025. Het is een ambitieus plan met ruim 40 projecten en initiatieven die bijdragen aan het versterken […]

Verder lezen →

Impuls voor energie en duurzaamheid


De coalitiepartijen van het CDA en OGP in Midden-Delfland hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. De komende periode geeft de coalitie beide thema’s politieke prioriteit. Duurzaamheid wordt een integraal thema waarover alle portefeuillehouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. Een wethouder wordt verantwoordelijk voor het energiebeleid in de gemeente, dat daarmee […]

Verder lezen →

Sonja Smit nieuwe fractievoorzitter


Sonja Smit is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van OGP. Zij volgt Ivan Trouwborst op, die vorige week zijn voorzitterschap neerlegde. Op 21 maart bracht de door de gemeente aangestelde externe deskundige verslag uit van zijn bevindingen en aanbevelingen voor verbetering van het gemeentebestuur van Midden-Delfland. Daarop verklaarden de vijf fractievoorzitters van Midden-Delfland een betere samenwerking […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken