Het team van OGP

De raadsleden en wethouder van OGP voor de periode 2018-2022.

Het team van OGP

De laatste berichten

In gesprek met leden en geïnteresseerde inwoners


Afgelopen donderdag 2 september kwamen bestuur, leden en fractie in het Trefpunt in Maasland bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen die voor de komende jaren belangrijk zijn voor Midden Delfland. En, omdat het meer dan een jaar geleden was dat we elkaar “live” hadden gezien, begon de avond lekker […]

Verder lezen →

Uitnodiging Brainstormsessie op donderdag 2 september


Staat het nog in uw agenda? Donderdag 2 september is een belangrijke dag voor onze vereniging. Dan komen we namelijk bij elkaar om samen na te denken over ons verkiezingsprogramma voor de komende raadsperiode (van maart  2022 t/m maart 2026). Verkiezingen zijn altijd een mooi moment om met extra aandacht te kijken naar waar je […]

Verder lezen →

Jongerenraad


Op woensdag 9 juni kwam de jongerenraad voor het eerst bij elkaar. Wendy Renzen en ik besloten een paar maanden geleden ook in MD zo’n raad in het leven te roepen, omdat het verstandig is van jongeren te weten hoe zij denken over het leven in ons gebied. We hebben veel reclame gemaakt, maar uiteindelijk […]

Verder lezen →

Regionale Energiestrategie 1.0


In 2030 wil Nederland de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% zijn afgenomen. Deze nationale doelstelling is vastgelegd in het Klimaatakkoord.  In de Regionale Energie Strategie (RES) vertaalt de energieregio Rotterdam Den Haag de afspraken uit het Klimaatakkoord in regionale ambities en oplossingsrichtingen. De RES […]

Verder lezen →

OGP Groen Doen prijs voor de Oude Veiling


Namens de fractie heeft Ria dit jaar de OGP Groen Doen Prijs uitgereikt aan de  bewoners van de Oude Veiling in Den Hoorn.  Deze bewoners willen met dit initiatief het verstenen van de tuinen tegengaan en het groen een betere kans geven. Volgens bewoner Jopie Weber is het is het een heel natuurlijk proces geweest. […]

Verder lezen →

Meedenkers en meedenkers gevraagd


In het kader van “Anders Denken, Samen Doen” Meedenkers (zijn vaak Dwarsdenkers) Voor ons zijn “meedenkers” mensen die creatief kunnen kijken naar de aanpak van zaken waar een oplossing voor moet komen of gewoon moeten veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan toekomstbestendigheid van ons Midden Delflandgebied, behoud van natuurgebieden, waterbeheer, wegen, parkeren, woningbouw, groenvoorzieningen, cultuur, (jeugd)zorg……Deze […]

Verder lezen →

Raadsinformatiebijeenkomst over TransitieVisieWarmte


Vanuit OGP werken we graag door aan een duurzamer Midden-Delfland, maar wel op een manier die past bij het karakter van onze gemeente. Zo ook de overgang naar andere bronnen dan aardgas voor onze warmtevoorziening in de periode tussen 2030 en 2050. Haalbaar en betaalbaar voor onze inwoners. Afgelopen dinsdag 16 maart is de gemeenteraad […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken