Gemeente Dichtbij

OGP en CDA vormen samen de coalitie voor de collegeperiode 2014-2018. De coalitiepartijen zetten de zoektocht naar het ‘nieuwe besturen’ hoog op de agenda.

Gemeente Dichtbij

Het team van OGP

De fractie- en burgerraadsleden van OGP in de gemeente Midden-Delfland voor de periode 2014-2018.

Het team van OGP

De laatste berichten

Impuls voor energie en duurzaamheid


De coalitiepartijen van het CDA en OGP in Midden-Delfland hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. De komende periode geeft de coalitie beide thema’s politieke prioriteit. Duurzaamheid wordt een integraal thema waarover alle portefeuillehouders jaarlijks verslag uitbrengen aan de gemeenteraad. Een wethouder wordt verantwoordelijk voor het energiebeleid in de gemeente, dat daarmee […]

Verder lezen →

Sonja Smit nieuwe fractievoorzitter


Sonja Smit is verkozen tot nieuwe fractievoorzitter van OGP. Zij volgt Ivan Trouwborst op, die vorige week zijn voorzitterschap neerlegde. Op 21 maart bracht de door de gemeente aangestelde externe deskundige verslag uit van zijn bevindingen en aanbevelingen voor verbetering van het gemeentebestuur van Midden-Delfland. Daarop verklaarden de vijf fractievoorzitters van Midden-Delfland een betere samenwerking […]

Verder lezen →

OGP draagt bij aan oplossing burgemeesterscrises


Eind januari is de gemeente Midden-Delfland in beroering geraakt door fouten in de herbenoeming van de burgemeester. OGP heeft toen al uitgesproken de gang van zaken ten zeerste te betreuren. De verhoudingen binnen de gemeenteraad zijn door de gebeurtenissen behoorlijk verstoord. Op 21 maart heeft de heer Andersson, de door de gemeente aangestelde extern deskundige, […]

Verder lezen →

Gratis bomen voor Midden-Delfland – “Groen moet je doen”!


OGP zet zich actief in voor een groen Midden-Delfland. Op de jaarlijkse boomplantdag (16 maart) zijn er in Midden-Delfland 12 bomen geplant. Dat is prachtig, maar… wij denken dat onze gemeente nog veel meer bomen kan gebruiken. Daarom hebben we afgelopen weekend 15 jonge laagstam appelbomen uitgedeeld aan inwoners die daar in hun voor- of […]

Verder lezen →

OGP deelt gratis bomen uit


OGP zet zich actief in voor een groen Midden-Delfland. Op de jaarlijkse boomplantdag (16 maart) worden er in Midden-Delfland 12 bomen geplant. Dat is prachtig. Maar… wij denken dat onze gemeente nog veel meer bomen kan gebruiken. Daarom delen wij komend weekend 15 bomen uit aan inwoners die daar in hun voor- of achtertuin een […]

Verder lezen →

Anja’s ‘Tour du Zorg’ – deel 1


OGP staat voor passende zorg dichtbij voor alle inwoners van Midden-Delfland. We willen dat iedereen zoveel mogelijk zelf de regie houdt over het eigen leven. De Rijksoverheid heeft per 1 januari 2015 veel zorgtaken over geheveld naar de gemeenten (de AWBZ begeleiding naar de WMO, volledige Jeugdzorg en participatie). Hoe dat precies zou gaan uitpakken […]

Verder lezen →

CPO Keenenburg V – de aanhouder wint!


De Schipluidenaren, die voor de bouw van een eigen huis al in 2012 hun zinnen op de locatie oude gemeentehuis hadden gezet, tekenden op 26 januari met wethouder Piet Houtenbos hun koopovereenkomst voor negen kavels in het plan Keenenburg V. Negen gezinnen hebben als CPO-vereniging (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) in een gezamenlijk proces hun eigen huis […]

Verder lezen →
Oudere berichten bekijken